Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Information om byggnaden

Bärande idéer med Fredrika Bremergymnasiets nya skolbyggnad för de yrkestekniska programmen

Den nya skolan är känsligt placerat mellan parken/skogen och det befintliga gymnasiet så att en trivsam esplanad vilken också fungerar som skolgård bildas mellan byggnaderna och ett spännande möte med skogen uppstår.

Lärosalar är formade i varierande storlekar och möbleringen som kan anpassas utifrån lärarens och elevernas behov. Ljuddämpande materialval har genomgående valts för god arbets- och studiero. Det finns många grupprum finns i nära anslutning till lärosalarna för gruppdiskussioner och stödundervisning.

Verkstäderna i skolan är välutrustade och toppmoderna och utformade enligt högsta standard och i samarbete med företrädare från branschen.

Själva byggnaden i sig är konstruerad så att den kan användas i undervisningen genom att vissa konstruktionsdetaljer är synliga, till exempel går det att följa kabeldragningar m m.

Trygghet för eleverna är planerad genom att det finns insyn i lärosalar, grupprum, arbetsrum och verkstäder. Skolan präglas av öppna ytor med små möjligheter att "gömma" sig.

Unik satsning i vår region

För att matchningen mellan utbildning och arbetsmarknadens behov ska fungera, måste det finnas ett utbud av utbildningar av hög kvalitet som motsvarar det lokala och regionala behovet. Satsningen på en ny skola med yrkestekniska programmen i den här storleken är unik i vår region. Utbudet av utbildningar med den bredd som finns i Haninge är ovanlig bland Sveriges kommuner.

Cedervall arkitekter

Arkitekten Ludmila Choumakova hos Cedervall arkitekter har formulerat och ritat byggnaden genom hela processen.

Byggnaden har en genomtänkt, strukturerad och funktionell planlösning som skapar olika typer av rumsligheter, mötesplatser, utblickar och som tar vara på viktiga funktionella samband. Särskild vikt är lagd på att visa byggnadens konstruktion vilket blir en del av verksamhetens pedagogik.

Byggnaden har en tydlig "ryggrad" i form av en huvudgata för all kommunikation där elever och lärare möts för att umgås, studera, fika och äta lunch, men det är också en plats för enskilda studier och vila. Gångbron som länkar samman de två delarna av Fredrika Bremergymnasiet ansluter strategiskt mitt i byggnaden vid caféet och möjliggör samnyttjande av lokaler men kommer också att öka integrationen mellan elever och lärare i de två skolorna som har helt olika utbildningsprogram.

Energin från solpanelerna på taket lagras i värmelager i byggnadens grund. Utvändigt möts man av corténplåt och cederträ, invändigt av betong, rött gummigolv, plywood och svarta snickerier.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2016