Vision och värdegrund

Medarbetarvision

Tillsammans strävar vi efter att vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare och bedriva Sveriges bästa kommunala verksamhet.

Värdegrund

Alla våra medarbetare förväntas dela vår värdegrund som är att:

  • Verksamheten präglas av långsiktigt hållbar utveckling; ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
  • Ständigt arbeta för medborgarna samt förbättra och utveckla verksamheten utifrån uppdraget.
  • Bemöta våra medborgare med professionalitet och respekt.
  • Värna om kommunens resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt där medarbetaren utgör vår viktigaste tillgång.

Vi gillar olika

Vår arbetsplats ska spegla det moderna samhället och vi anser att olikheter bland våra medarbetare ger oss ökade möjligheter att ge service med god kvalitet.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 november 2018