Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision och värdegrund

Kommunen har ett invånarlöfte som innebär att alla medarbetare ska ha ett medborgarfokus i allt de gör. Medarbetarna ska också arbeta mot kommunens vision och mål. Utöver det har kommunen ett personalpolitiskt program som innehåller en värdegrund som medarbetarna förväntas dela.

Vision, invånarlöfte och mål

Kommunfullmäktige har beslutat om en vision och ett löfte till invånarna samt nio mål som kommunen ska styra mot. De utgör kommunens långsiktiga målbild och ska genomsyra kommunens verksamheter. De innebär bland annat att kommunen och dess medarbetare ska ha ett medborgarfokus i allt de gör. 

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

  • Vara tillgängliga och erbjuda god service
  • Behandla invånare och kunder med professionalitet och respekt
  • Varsamt förvalta skattebetalarnas pengar.

Mer om vision, invånarlöfte och mål

Värdegrund för medarbetare

I det personalpolitiska programmet finns en värdegrund som alla våra medarbetare förväntas dela. Den innebär bland annat följande:

  • Verksamheten präglas av långsiktigt hållbar utveckling; ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
  • Ständigt arbeta för medborgarna samt förbättra och utveckla verksamheten utifrån uppdraget.
  • Värna om kommunens resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt där medarbetaren utgör vår viktigaste tillgång.

Det personalpolitiska programmet ses över med jämna mellanrum och det kommer att aktualitetsprövas inom en nära framtid.

Vi gillar olika

Vår arbetsplats ska spegla det moderna samhället och vi anser att olikheter bland våra medarbetare ger oss ökade möjligheter att ge service med god kvalitet.

Personalpolitiskt program

Haninge kommun fokuserar på ett antal strategiområden i det personalpolitiska programmet. Läs programmet här.

Personalpolitiskt program

Senast uppdaterad: 21 september 2023