Nationalpark och naturreservat

En stor del av Tyresta nationalpark
ligger i Haninge kommun.
I en nationalpark är naturen skyddad.
Här får ingen hugga ned träd,
plocka växter eller jaga djuren.

Men alla får promenera i skogen
och bada i skogssjöarna.
På utvalda ställen finns rastplatser.
Där kan man grilla.
Det finns också vacker, skyddad natur
på många andra ställen i Haninge kommun.

Tyresta har telefon: 08-745 33 94
tyresta.se

Här hittar du den skyddade naturen i Haninge

Senast uppdaterad: 15 februari 2016