Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Grannsamverkan

Sedan 2018 har Haninge kommun och Grannstöd Haninge ett så kallat IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap), som ska stärka samarbetet kring grannstödssamverkan. Polisen är också en viktig samverkansaktör.

Grannstödsbilen parkerad utanför Haninge kommunhus. Foto: Göran Blomqvist, Grannstöd Haninge

Grannstöd Haninge är en ideell förening med uppdrag att dagtid patrullera i Haninges bostadsområden. I samverkan med kommun och polis verkar de för att öka tryggheten, förebygga inbrott, minska skadegörelse och klotter. 

Genom att synas, observera och rapportera utgör föreningen en länk mellan boende, kommun och lokal polis. Denna insats är en viktig del i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Grannsamverkan i Haninge

I Haninge finns för närvarande ca 150 grannsamverkansområden. Antalet ökar för varje år. Kontaktombuden kallas av polisen till två möten per år för information om statistik om brott samt diskussion om brottsförebyggande åtgärder. Polisen skickar också ut information månadsvis till kontaktombuden för vidare spridning. 

Här kan du läsa om hur du startar upp en grannsamverkan i ditt område

Haninge bostäder samarbetar med Grannstöd

Här kan du läsa mer om Grannstöd Haninge

Senast uppdaterad: 28 februari 2024