Grannstöd och grannsamverkan

Sedan 2018 har Haninge kommun och Grannstöd Haninge ett så kallat IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap), som syftar till att stärka samarbetet kring grannstödssamverkan där också polisen är en viktig samverkansaktör.

Hus på Nynäsvägen Foto: Fredrik Hjerling

Grannstöd Haninge är en ideell förening med uppdrag att dagtid patrullera i Haninges bostadsområden. I samverkan med kommun och polis verkar de för att öka tryggheten, förebygga inbrott, minska skadegörelse och klotter. 

Genom att synas, observera och rapportera utgör föreningen en länk mellan boende, kommun och lokal polis. Denna insats är en viktig del i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Grannsamverkan i Haninge

I Haninge finns för närvarande runt 150 grannsamverkansområden. Antalet ökar för varje år. Kontaktombuden kallas av polisen till två möten per år för information om brottstatistik samt diskussion om brottsförebyggande åtgärder. Polisen skickar också ut information månadsvis till kontaktombuden för vidare spridning. 

Här kan du läsa om hur du startar upp en grannsamverkan i ditt område

Haninge bostäder samarbetar med Grannstöd

Läs mer om Grannstöd Haninge

https://grannstodhaninge.se/

Senast uppdaterad: 29 mars 2023