Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Personalstatistik

Haninge kommun har cirka 5 000 anställda medarbetare. Av dessa är knappt en fjärdedel män och drygt tre fjärdedelar kvinnor.

Antal anställda 2022

Månadsavlönade tillsvidare

Kvinnor: 3 564
Män: 1 005
Totalt: 4 569
Antal anställda årsarbetare: 4 434

Månadsavlönade visstidsanställda

Kvinnor: 358
Män: 176
Totalt: 534
Antal anställda årsarbetare: 490

Totalt

Kvinnor: 3 891
Män: 1 172
Totalt: 5 063
Totalt antal anställda årsarbetare: 4 924

Könsfördelning

Totalt
Kvinnor: 77 procent
Män: 23 procent

Heltid, tillsvidare + visstid
Kvinnor: 76,3 procent
Män:  23,7 procent

Deltid, tillsvidare + visstid
Kvinnor: 79,9 procent
Män: 20,1 procent

Deltidsanställdas genomsnittliga sysselsättningsgrad

Kvinnor: 75,9 procent
Män: 72,2 procent
Totalt: 75,1 procent

Sjukfrånvaro under 2022

(exklusive tidsbegränsad sjukersättning) 

Kvinnor: 8,4 procent
Män: 5,3 procent
Totalt: 7,7 procent

Personalomsättning under 2022

Totalt: 13,5 procent

Senast uppdaterad: 9 maj 2023