Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

SCB:s medborgarundersökning

Under hösten 2023 deltar Haninge kommun i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning igen. Den skickas ut till 2400 invånare i Haninge kommun som slumpmässigt valts ut för att medverka. Genom att delta i undersökningen hjälper du din kommun att bli bättre.

bild från torg en solig dag Poseidons torg i Handen, en plats att mötas på. Foto: Olof Holdar

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, kultur och fritid, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Medborgarundersökningen 2023

Undersökningen skickas ut i slutet av augusti och resultaten presenteras tidig vår 2024. Det är av stort värde för oss att ni som får undersökningen tar er tid att svara på den. Genom att delta i undersökningen hjälper du din kommun att bli bättre. Om du har frågor eller inte kan, vill eller ska svara på undersökningen ber vi dig kontakta Statistiska Centralbyrån på telefon 010-479 69 30.  

Tidigare undersökning

I 2022 års undersökning deltog 32 procent av de tillfrågade i Haninge kommun. Den skickades ut till 2 400 invånare i Haninge kommun som slumpmässigt valts ut för att medverka i undersökningen. Motsvarande siffra för riket som helhet var 36 procent. 

Ungefär 90 procent av Haninge kommuns invånare tycker att Haninge är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. 73 procent av invånarna tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. För fler resultat se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 1 september 2023