Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

SCB:s medborgarundersökning

Under hösten 2023 har Haninge kommun deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Den skickades ut till 2 400 invånare i Haninge kommun som slumpmässigt valts ut för att medverka. 88 procent av kommunens invånare tycker att Haninge är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.

bild från torg en solig dag Poseidons torg i Handen, en plats att mötas på. Foto: Olof Holdar

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, kultur och fritid, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Medborgarundersökningen 2023

I 2023 års undersökning deltog 32 procent av de tillfrågade i Haninge kommun. Den skickades ut till 2 400 invånare i Haninge kommun som slumpmässigt valts ut för att medverka i undersökningen. Motsvarande siffra för riket som helhet var 36 procent. 

88 procent av Haninge kommuns invånare tycker att Haninge är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. 74 procent av invånarna tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Nästan hälften av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. En femtedel av invånarna upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. För fler resultat se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 3 januari 2024