Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hushåll - statistik i Haninge kommun

Vid utgången av 2022 fanns det 40 396 hushåll i Haninge. I snitt bor det 2,4 personer per hushåll.

Antal hushåll

Diagram över antal hushåll fördelat på hushållstyp.

Drygt en tredjedel av alla hushåll, 14 268 stycken, består av en enda person. Den näst vanligaste hushållstypen är sammanboende med barn, vilket utgör drygt en fjärdedel av kommunens hushåll. Ungefär var femte hushåll är sammanboende utan barn och var tionde ensamstående med barn.

Antal personer i hushåll

Diagram med antal invånare per hushållstyp.

Flest personer, 42 procent, bor i hushållstypen sammanboende med barn. I hushåll, sammanboende utan bar, bor 16 procent av invånarna. Tio procent av invånarna bor i hushåll, ensamstående med barn, och 15 procent bor i hushåll, ensamstående utan barn. Övriga hushåll kan exempelvis vara flergenerationsboende eller kollektiv.

Senast uppdaterad: 28 februari 2024