Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Befolkning

Haninge kommun hade 97 683 invånare vid utgången av 2022. Det var en ökning med 2 025 invånare under året, vilket motsvarar en ökning med 2,1 procent. I jämförelse med landets 290 kommuner var Haninge den kommun med den sjätte största ökningen i både antal och procent. Det medförde att Haninge passerade Växjö kommun i antal invånare och hamnade därmed på plats 21 bland landets 290 kommuner utifrån antal invånare.

Folkmängd och befolkningsförändringar under 2022

Folkmängd 31 december: 97 683
Ökning: 2 025
Levande födda: 1 120
Döda: 636
Födelseöverskott: 484
Inflyttade (totalt): 8 753
Utflyttade (totalt): 7 286

Haninges befolkning 1971-2022

Befolkning 1971-2022

Källa: SCB

Befolkningsökningen förklaras till stor del av ett positivt flyttnetto, det vill säga fler har flyttat till Haninge kommun under året än tvärtom. Under 2022 flyttade nästan 1 500 fler till Haninge kommun än som flyttade från kommunen. Det var främst inflyttningar från kommuner i Stockholms län som bidrog till det positiva flyttnettot under 2022, men det var även ett positivt invandringsnetto. Däremot var det ett negativt flyttnetto till övriga Sverige, det vill säga utanför Stockholms län.

Det har fötts fler barn än invånare som har avlidit under året, vilket även det bidragit till befolkningsökningen. Under 2022 föddes det 1 120 barn i Haninge, vilket var något färre än medel under åren 2018–2021. På riksnivå hade 2022 det lägsta antalet födda barn sedan 2005.

Utrikes födda efter födelseland 2022

Befolkning utifrån födelseländer

Källa: SCB

Haninge kommuns befolkning består till 29 procent av personer födda utanför Sverige. Det vanligaste födelselandet är Polen följt av Finland och Turkiet. Av de som är födda i Syrien och Afganistan är det en större andel män, medan födda i Finland till större del är kvinnor.

Åldersfördelning Haninge, Stockholms län och riket 2022

Befolkning i ettårsklasser 2022

Källa: SCB

Diagrammet ovan visar andel av befolkningen fördelat på ett-årsklasser för Haninge kommun, Stockholms län och Sverige totalt. Haninge kommun har en större andel barn än både länet och riket. En fjärdedel av Haninge kommuns invånare är mellan 0-18 år. Sverige totalt har en större andel invånare i de äldre åldersgrupperna än Haninge kommun. 15 procent av Haninge kommuns invånare är 65 år eller äldre, medan motsvarande siffra för riket är 20 procent.

Senast uppdaterad: 24 februari 2023