Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arbete och inkomst - statistik i Haninge kommun

Haninge kommun har 31 395 arbetstillfällen. En större del av arbetstillfällena är inom lager, handel, byggverksamhet samt offentliga tjänster som vård och omsorg samt utbildning. Av kommunens invånare i åldern 20–64 år är det 83 procent av männen och 81 procent av kvinnorna som arbetar.

Medelinkomst, 2000-2022

Avser personer 20-64 år.

Medelinkomst 2000-2022 i diagram

Medelinkomsten i Haninge är 413 500 kronor för män och 337 000 kronor för kvinnor. Det motsvarar en månadslön på 34 458 kronor för män och 28 083 kronor för kvinnor. Kvinnors medelinkomst motsvarar 81 procent av männens medelinkomst.

Sysselsättningsgrad efter ålder, 2022

I befolkningen 20–64 år är det 83 procent av männen och 81 procent av kvinnorna som arbetar. Det är störst andel av befolkningen som arbetar i åldern 30–59 år, medan sysselsättningsgraden är lägre i de yngre och äldre åldersgrupperna. Ungefär en fjärdedel av männen och knappt en femtedel av kvinnorna arbetar fortfarande när de är 65-74 år. Män har högre sysselsättningsgrad än kvinnor i alla åldersgrupper. Störst skillnad är det bland 65–74-åringar, där sysselsättningsgraden är åtta procentenheter högre bland män än bland kvinnor. De som inte arbetar kan vara studenter, pensionärer, föräldralediga eller arbetslösa.

Vanligaste yrken

Personer med arbetsplats i Haninge 2022.

Vanligaste yrken 2022

Den vanligaste yrkesgruppen i Haninge är butikspersonal, där nästan 1 800 personer arbetar. De vanligaste yrkesgrupperna för män som arbetar i Haninge är lagerpersonal och transportledare. Bland kvinnor är de vanligaste yrkena barnskötare och elevassistenter.

Största branscher efter antal anställda, 2022

De tio vanligaste branscherna i Haninge

I Haninge kommun är en större del av arbetstillfällena inom handel, byggverksamhet samt offentliga tjänster som vård, omsorg och utbildning. Det är betydligt färre som arbetar inom exempelvis jordbruk och finans- och försäkringsverksamhet.

 

Pendlare till och från Haninge, 2022

Pendling 2022

Haninge kommun hade nästan 32 000 arbetstillfällen 2022.  Av dessa var något fler än hälften tillsatta av invånare som bor i Haninge och resterande arbetstillfällen tillsates av personer från andra kommuner som pendlar in till Haninge. Av dem som pendlar in till Haninge för att arbeta kommer flest från Stockholm, följt av Nynäshamn, Huddinge, Tyresö och Botkyrka.

En stor del, 67 procent, av den arbetsföra befolkningen i Haninge pendlar till en annan kommun för att arbeta. Vanligast att pendla till är Stockholms kommun, följt av Huddinge, Solna, Tyresö och Nacka.

Vanligaste inpendlingskommunerna, 2022

Inpendling 2022

Vanligaste utpendlingskommunerna, 2022

Utpendling 2022

 

Senast uppdaterad: 25 mars 2024