Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arbete och inkomst - statistik i Haninge kommun

Haninge kommun har 32 200 arbetstillfällen. En större del av arbetstillfällena är inom lager, handel, byggverksamhet samt offentliga tjänster som vård och omsorg samt utbildning. Av kommunens invånare i åldern 20–64 år är det 82 procent av männen och 79 procent av kvinnorna som arbetar.

Medelinkomst, 1999-2021

Avser personer 20-64 år.

Medelinkomst 1999-2021Källa: SCB

Medelinkomsten i Haninge är 395 000 kronor för män och 322 400 kronor för kvinnor. Det motsvarar en månadslön på 32 900 kronor för män och 26 900 kronor för kvinnor. Kvinnors medelinkomst motsvarar 82 procent av männens medelinkomst.

Sysselsättningsgrad efter ålder, 2021

Sysselsättning per ålderKälla: SCB

I befolkningen 20–64 år är det 82 procent av männen och 79 procent av kvinnorna som arbetar. Det är störst andel av befolkningen som arbetar i åldern 30–59 år, medan sysselsättningsgraden är lägre i de yngre och äldre åldersgrupperna. Ungefär en fjärdedel av männen och drygt en sjättedel av kvinnorna arbetar  fortfarande när de är 65-74 år. Män har högre sysselsättningsgrad än kvinnor i alla åldersgrupper. Störst skillnad är det bland 65–74-åringar, där sysselsättningsgraden är åtta procentenheter högre bland män än bland kvinnor. De som inte arbetar kan vara studenter, pensionärer, föräldralediga eller arbetslösa.

Vanligaste yrken

Personer med arbetsplats i Haninge 2021.

Vanligaste yrken 2021Källa: SCB

Det vanligaste yrket i Haninge är lagerarbetare och transportledare, där nästan 1 900 personer arbetar. Det är också det vanligaste yrket bland män som arbetar i Haninge. Bland kvinnor är det vanligaste yrket barnskötare och elevassistenter.

Största branscher efter antal anställda, 2021

Arbetstillfällen fördelat på bransch 2021Källa: SCB

I Haninge kommun är en större del av arbetstillfällena inom handel, byggverksamhet samt offentliga tjänster som vård och omsorg samt utbildning. Det är betydligt färre som arbetar inom exempelvis jordbruk och finans- och försäkringsverksamhet.

 

Pendlare till och från Haninge, 2021

Pendling 2021Källa: SCB

Haninge kommun hade nästan 32 200 arbetstillfällen 2021. Av dessa var drygt hälften tillsatta av invånare som bor i Haninge och knappt hälften tillsatta av personer från andra kommuner som pendlar in till Haninge för att arbeta. Av dem som pendlar in till Haninge för att arbeta kommer flest från Stockholms kommun, följt av Huddinge, Nynäshamn, Tyresö och Botkyrka.

En stor del, 66 procent, av den arbetsföra befolkningen i Haninge pendlar till en annan kommun för att arbeta. Vanligast att pendla till är Stockholms kommun, följt av Huddinge, Solna, Tyresö och Nacka.

Vanligaste inpendlingskommunerna, 2021

Inpendling till HaningeKälla: SCB

Vanligaste utpendlingskommunerna, 2021

Utpendling från HaningeKälla: SCB

 

Senast uppdaterad: 17 mars 2023