Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Höjd veckoarbetstid för vissa nyanställda

I dag har flertalet av kommunens yrkeskategorier en kvart kortare arbetstid per vecka i jämförelse med vad som står i centrala kollektivavtal. Kommunen har nu bestämt att denna minskning ska tas bort för nyanställda. Bakgrunden till beslutet är att kommunen ska ha jämförbara villkor med andra kommuner i länet och privata aktörer.

Genom att anpassa arbetsmåttet, den totala arbetstiden per vecka, ökar möjligheten för kommunen att säkerställa en konkurrens på lika villkor.  

Beslutet innebär att medarbetare inom flertalet yrkeskategorier som anställs från den 1 mars kommer att arbeta 40 timmar i stället för 39 timmar och 45 minuter per vecka om inte annat sägs i kollektivavtal.  
 
Höjningen av arbetstidsmåttet kommer också beröra vissa medarbetare inom vård och omsorg. Kommunen kommer att omförhandla det lokala kollektivavtalet och omreglera arbetstidsmåttet inom Kommunals avtalsområde för vård- och omsorgspersonal som arbetar oregelbunden arbetstid eller natt. Det gäller exempelvis personal inom hemtjänsten.  
 
Bakom det arbetstidsmått som gäller i dag ligger ett beslut från 1995.  

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 12 februari

Senast uppdaterad: 22 februari 2024