Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Planer för lekparker i Vega

Beslut är taget i stadsbyggnadsnämnden att inte tillmötesgå ett Haningeförslag kring en större temalekpark i Vega. Detta beslut grundar sig på att det redan finns planer på att anlägga tre nya parker i Vega med olika typer av lekinnehåll.

I dag finns det åtta kommunala lekplatser i Vega med omgivningar. I stället för att bygga en större utflyktslekpark så planerar vi nu för ytterligare tre nya parker i Vega med olika typer av lekinnehåll. Fokus är att skapa inspirerande lekmiljöer som lockar till rörelse.

Två av parkerna, Vega park och Nakterhusparken, kommer byggas intill naturen för att ge ytterligare en dimension till leken. Det som finns planerat i dag för Nakterhusparken, och som stämmer överens med önskemålen i Haningeförslaget är grillplatser, lekhus, sandlek, större klätterlek med båttema och kompisgunga. Kryssparken kommer att bli en aktivitetspark med multisport och lek.

Vega park är ännu inte färdigprojekterad, men utgångspunkten är att den ska få ett spännande och roligt innehåll. Tanken är att här ska man kunna träffas, hänga och vara fysiskt aktiv utifrån sina egna intressen och behov.

Nakterhusparken och Kryssparken planeras för att byggas under hösten 2023. Vega park är planerad till 2024.

Lekplatser i Vega

Nyfiken park

Senast uppdaterad: 12 juni 2023