Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

VA-taxan höjs 2024

Kommunfullmäktige har beslutat att höja VA-taxan 2024. VA-taxan är den avgift som tas ut för att finansiera de kommunala vattentjänsterna i kommunen. Den består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det kommunala ledningsnätet, medan brukningsavgiften är en periodisk avgift som täcker drift- och underhållskostnader.

Anläggningsavgiften höjs med 6,26 procent 2024. Det innebär att avgiften för en villa (typhus A) med 800 kvadratmeter tomt kommer uppgå till 257 400 kronor nästa år. Höjningen görs för att möta kostnadsändringarna från det gångna året

Brukningsavgifterna för fastigheter och dagvatten höjs med 22 procent 2024. Det innebär att för ett hushåll (typhus A) som använder tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten med en årlig förbrukning på 150 kubikmeter vatten kommer avgifterna att öka med 1 795 kronor till 9 960 kronor nästa år. Höjningen görs för att få en VA-ekonomi i balans, de beräknas träda i kraft från och med den 1a januari.

Du som vill kan läsa mer om VA-taxa och Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning kan göra det i broschyren nedan.

Senast uppdaterad: 4 december 2023