Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Frågor och svar

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om Haningeförslag.

Foto: Mostphotos

Hur kan jag lämna ett förslag?  
Haningeförslag lämnas via kommunens webbformulär för Haningeförslag eller via avsedd pappersblankett för Haningeförslag som postas till kommunstyrelseförvaltningen. Du behöver ha BankID samt uppge kontaktuppgifter dit Haninge kommun kan skicka återkoppling kring förslaget. 

Vem får lämna Haningeförslag? 
Personer folkbokförda i Haninge kommun får lämna Haningeförslag. 

Vilka får inte lämna Haningeförslag? 
Företag och ideella föreningar får inte lämna Haningeförslag. Personer folkbokförda i andra kommuner än Haninge kan inte lämna förslag.  

Hur länge ligger mitt förslag publicerat på webbsidan? 
Ditt förslag ligger publicerat på vår hemsida i 90 dagar. 

Vad händer med mitt förslag om det uppnår 50 röster? 
Om förslaget uppnår minst 50 röster när 90 dagar passerat skickas förslaget till berörd nämn/styrelse. Där hanteras det som ett anmälningsärende och beslutas om det ska tas till beredning. När beredning av förslaget är genomförd tas ärendet upp i nämnden för beslut. 

Hur vet jag som händer med mitt förslag efter beredning? 
Nämnden ansvarar att återkoppla till dig när förslaget har behandlats i nämnden. 

Vad får/kan Haningeförslag handla om? 
Ditt förslag ska vara konkret och handla om kommunens verksamhet, sådant som kommunen har möjlighet att besluta om. Till exempel äldreomsorg, skola och barnomsorg, socialtjänst eller kultur- och fritidsverksamhet. Det kan också handla om vår offentliga miljö och vår stadsplanering, liksom viktiga framtidsfrågor för vår kommun, som miljö, klimat och folkhälsa. 

Vilka förslag är ej godkända? 
 -Bryter mot gällande lagstiftning, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt,  
- Rör enskilda ärenden, kommunens interna organisation eller personalfrågor,  
- Rör ärenden avseende planuppdrag och detaljplaner,  
- Innebär marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet,  
- Innebär/är ansökningar om bidrag i olika former,  
- Har mer karaktär av en enkel fråga eller synpunkt, 
- Är mycket likt ett annat förslag som lämnats in under de senaste 12 månaderna, 
- Innehåller personuppgifter, 
- Inte berör kommunens verksamhet. 

Hur lång tid tar den politiska behandlingen av ett förslag? 
Om ditt Haningeförslag går vidare, övertas ansvaret för den fortsatta återkopplingen av aktuell politisk nämnd. Nämnden bör sedan ha behandlat ditt förslag och fattat beslut inom 12  månader efter det att förslaget ursprungligen publicerades på hemsidan. 

 Hur kan jag lämna in ett förslag? 
Huvudprincipen är att Haningeförslag  lämnas in digitalt. För dig som inte har tillgång till digitala verktyg eller är osäker på att använda dem, finns det möjlighet att vända sig till kommunstyrelseförvaltningen för att lämna ett förslag på en pappersblankett. Samma sak gäller för dig som vill rösta på ett förslag. 

Kan man fortfarande lämna in medborgarförslag? 
Nej, Haningeförslag ersätter möjligheten att lämna medborgarförslag. Medborgarförslag inlämnade före 31 december 2020 behandlas enligt tidigare rutin för medborgarförslag.  

Hur hanterar ni mina personuppgifter? 
När du lämnar eller röstar på ett Haningeförslag lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå dig och för att vi ska kunna visa vilka som lämnat eller röstat på ett förslag. Genom att du skapar ett konto för att lämna eller rösta på ett Haningeförslag godkänner du att vi lagrar och publicerar dina uppgifter. 

Senast uppdaterad: 20 januari 2021