Stipendium för goda resultat

Haninge kommun delar varje år ut ett stipendium till elever med mycket goda slutbetyg i årskurs 9. Elever i både kommunala och fristående skolor har möjlighet att få stipendiet.

Foto: Mostphotos

Krav för att få stipendiet

Stipendiaterna måste ha minst 325 meritpoäng (av 340 möjliga) i slutbetyg från årskurs 9 i en kommunal eller fristående skola i Haninge. Stipendiet består av ett diplom och ett presentkort.

Syftet med stipendiet

Syftet med stipendiet är att förstärka vikten av utbildning och grundskolans roll samt skapa fler goda förebilder för våra elever.

Prisutdelning

2022 års prisutdelning sker den 10 november. Berörda stipendiater får inbjudan via brev.

Tidigare års stipendieutdelning

2021 års stipendieutdelning

Senast uppdaterad: 11 oktober 2022