Specialskola

Specialskolan är till för elever som som har en funktionsnedsättning, till exempel hörsel- eller synnedsättning. Den är en egen skolform som består av förskoleklass till årskurs 10. Det finns tio specialskolor i landet som alla drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Del av Manillaskolans fasad samt namnskylt Manillaskolan i Stockholm, en av landets tio specialskolor Foto: Mostphotos

Specialskolan är till för elever:

• som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
• med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
• med grav språkstörning,
• med medfödd dövblindhet och
• som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver  tio specialskolor, med olika inriktningar. Skolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund. 

Mer information om specialskolan och hur du ansöker  

Senast uppdaterad: 18 mars 2022