Skolplikt

Skolplikten för barn bosatta i Sverige gäller från förskoleklass till och med nionde klass. Skolplikt innebär att ditt barn ska gå i skolan och delta i undervisningen. I regel börjar skolplikten gälla höstterminen det kalenderår då ditt barn fyller sex år och sedan tio år framåt.

Två skolelever tittar på en jordglob. Skolplikten i Sverige gäller från förskoleklass hela vägen upp till nian. Foto: Mostphotos

Om ditt barn behöver ta ledigt

För privata ärenden kan ditt barn få ledigt under en kortare tid, men för att få längre ledighet behövs särskilda skäl. Ledighet längre än tio dagar är det bara skolans rektor som kan godkänna.

Göra skolplikten på annat sätt

Om det finns särskilda skäl kan ditt barn få göra sin skolplikt utanför det svenska skolväsendet, exempelvis utomlands. Den valda skolan ska vara jämförbar med den svenska och hemkommunen i Sverige måste kunna få insyn i skolans verksamhet.

Om ditt barn är folkbokfört i Haninge är det Haninge kommun som bestämmer om ditt barn får göra sin skolplikt på annat sätt. Det är du som vårdnadshavare som ansöker om kommunens medgivande. Medgivandet gäller upp till ett år åt gången.

Senast uppdaterad: 22 juni 2022