Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Medverkan i Almedalen 2021

Under Almedalsveckan 2021 höll Haninge kommun två egna digitala seminarier och medverkade i tre seminarier anordnade av Business Arena.

Kollage av bilder från digitala seminarium för Almedalen 2021 Foto: Haninge kommun

 

Haninges seminarier 2021

Deltagare i paneldiskussion kring grön infrastruktur i Stockholm-MälardalenPaneldiskussion kring grön infrastruktur för Stockholm-Mälardalen. Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Gustav Hemming (C), Region Stockholm, Anna Berglund, Haninge kommun, Tina Karlberg, Trafikverket, Carl Bergqvist, Stockholms Handelskammare och Sverker Henriksson, Stockholms HamnarFoto: Haninge kommun

Så kan vi skapa en grön infrastruktur för hela Stockholm-Mälardalen

Tid: den 6 juli, kl 13.00-13.45
Plats: digitalt seminarium via länk, se nedan
Format: Paneldiskussion

Kan Tvärförbindelse Södertörn avlasta andra vägar och skapa utrymme för livskvalitet i hela regionen? Är detta bara en fråga för Stockholm och Mälardalen eller är det av nationellt intresse att vi får fler tvärförbindelser i framtiden? Vilka krav ska vi ställa på framtida trafiklösningar?

Just nu pågår en spännande diskussion om hur Tvärförbindelse Södertörn kan avlasta andra vägar och skapa utrymme för livskvalitet i hela regionen och även möjliggöra fortsatt miljöinriktad utveckling. Olika aktörer ger sin syn på vägen framåt. Är detta bara en fråga för Stockholm och Mälardalen eller är det av nationellt intresse att vi får fler tvärförbindelser i framtiden. Vilka krav ska vi ställa på framtida trafiklösningar, behöver vi mer kollektivtrafik, automatisering?

Medverkande:

 • Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Haninge
 • Anna Berglund, direktör omvärld och utveckling, Haninge
 • Carl Bergqvist, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
 • Tina Karlberg, sakkunnig, Trafikverket
  Sverker Henriksson, chef strategi och utveckling, Stockholms Hamnar
 • Gustaf Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm

Marie Östblom, Stockholm Archipelago och Anna Berglund, Haninge kommunMarie Östblom, Stockholm Archipelago och Anna Berglund, Haninge kommunFoto: Haninge kommun

Hur kan kommuner arbeta med besöksnäringen efter pandemin?

Tid: den 6 juli, kl 14.30-15.00
Plats: digitalt seminarium via länk, se nedan
Format: Heta stolen

På vilket sätt kan företag, organisationer och kommunen stötta för att ge besöksnäringen bästa möjliga utveckling efter pandemin? Under pandemin har många företag inom besöksnäringen haft en svår utmaning. I Haninge har vi många aktiva företag och föreningar som värnar om turister och besökare, något som bidrar till Haninges utveckling. Samtalet tar upp vilka driver besöksnäringens frågor efter pandemin, vem tar ansvaret för varumärkesarbetet och hur kommunerna kan stötta och driva dessa frågor.

Medverkande 

 • Anna Berglund, direktör omvärld och utveckling, Haninge
 • Marie Östblom, Projektledare, Stockholm Archipelago

Medverkan i seminarier på Business Arena 2021

Bostadsfrågan ur kommunal synvinkel - hur ser en framgångsrik modell ut?

Tid: den 5 juli, kl 10.30-10.50
Plats: digitalt seminarium via länk
Format: Seminarium

Kommunerna spelar en viktig roll för att bostadsförsörjningen i samhället ska fungera. Hur arbetar en kommun för att skapa en attraktiv bostadsmarknad i balans och vilka parametrar är det som avgör om man lyckas?

Medverkande

 • Anna Waldman Haapaniemi, stadsbyggnadsdirektör, Haninge kommun
 • Robert Fekete, arkitekt, kontorschef Stockholm, Krook & Tjäder
 • Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert
 • Magnus Blombergsson, avdelningschef stadsutveckling, Tyréns

Rundabordssamtal om segregation och trygghet

Tid: den 5 juli, kl 12.00-12.45
Plats: digitalt seminarium via länk
Format: Rundabordssamtal

Segregationen är starkt förankrad i dagens bostadssituation. Miljonprogrammet får ofta klä skott men det handlar förmodligen inte bara om en byggnads utformning. Framförallt krävs engagemang från fler som jobbar mot samma mål. Hur ser koden ut för ett tryggt och trivsamt bostadsområde?

Medverkande

 • Martin Fors, fastighetschef, Einar Mattsson
 • Sara Haasmark, samtalsledare, Ica Fastigheter
 • Tobias Karström, ansvarig Trygghet och brottsförebyggande insatser, Urban Utveckling
 • Julia Hansson, arkitekt, Krook & Tjäder
 • Jens Davidson, kommunalråd (KD), Haninge kommun
 • Stefan Marusic, Mentor, MERC

Faktisk trygghet - vad säger forskningen

Tid: den 5 juli, kl 13.30-13.50
Plats: digitalt seminarium via länk
Format: Paneldiskussion

Sverige utmärker sig på ett negativt sätt när det gäller dödligt skjutvapenvåld i jämförelse med övriga Europa. Och det är inte bara ett storstadsproblem. Hur kan vi jobba på kort och lång sikt för att stärka den faktiska tryggheten i Sverige.

Medverkande

 • Klara Hradilova Selin, forskare, BRÅ
 • Sven Granath, kriminolog, Stockholms universitet
 • Jens Davidson, kommunalråd (KD), Haninge kommun
 • Lotta Edling, programledare, publicistisk direktör, Bonnier News

Senast uppdaterad: 2 juli 2024