Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Företagsbesök

I Haninge kommun finns över 8 000 företag, alla är viktiga för Haninges utveckling och bidrar till lokal service, arbetstillfällen och skatteintäkter. Vi vill ha löpande dialog med företagare i Haninge för att skapa goda förutsättningar för att driva företag i kommunen. Vi vill gärna träffa dig och ditt företag!

Boka in ett besök där du får berätta om din verksamhet, dina framtidsplaner för företaget och om utmaningar du står inför. Ju mer vi vet om dina behov desto mer kan vi jobba för att skapa förståelse och förutsättningar som gynnar företagandet i Haninge.

Medverkande på besöken är delar av näringslivsenheten och delar av den politiska ledningen, med syfte att få en gemensam bild av era behov. Besök görs varje vecka och vårt mål är att träffa både små och stora företag verksamma i olika branscher i Haninge.

Tveka inte att höra av dig om du vill träffa oss!

Kontakta naringsliv@haninge.se  

Om våra företagsbesök

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla hög kvalitet. Fler företag ger fler jobb, som leder till mindre bidragsberoende. Haninge kommun ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ för människor som vill flytta till eller inom Stockholmsregionen och för företag som vill etablera sig här. En viktig komponent i detta är att verka för ett gott företagsklimat.

Haninge kommun har idag ett gott betyg från de företagare som är i kontakt med oss, exempelvis i frågor om tillstånd eller bygglov. Samtidigt ser vi att vi hamnar längre ner i den mätning av näringslivsklimat som Svenskt Näringsliv gör. Vi vill veta varför och se vad vi kan göra för att fler ska se kommunens som en part där man får ett gott bemötande, tydlighet i de svar man får på sina frågor och adekvat vägledning i sina ärenden. Denna upplevelse vill vi sprida till våra redan etablerade företag i Haninge och till de företag som letar etableringsplats och där Haninge kan vara ett möjligt alternativ.

Ett led i detta arbete är att besöka våra lokala företagare, höra vad de tycker att vi gör bra och var vi kan göra ett bättre arbete. Genom besöken och den dialog de syftar till får vi en bättre bild av vad vi kan utveckla inom vår organisation och vårt tjänsteutbud. Företagsbesöken är också ett sätt för oss att lyfta fram en tydlig ingång till kommunen (näringslivsenheten) för våra företagare.

Hur brukar besöken se ut?

Företagsbesöken brukar omfatta en timme, men vi anpassar tiden utifrån företagens behov och möjligheter vilket gör att de kan vara både kortare och längre. Vi vill gärna ha god tid för samtal, frågor och fördjupningar, men naturligtvis också tid för att få verksamheten presenterad för oss och i de fall det passar en rundvandring. Under besöken brukar en företagspresentation ta ca 10 min och resterande tid fokuserar vi på samtal och dialog kring ämnen som är relevanta för företaget att fördjupa sig i och i frågor som vi från politiker- eller tjänstemannaperspektiv gärna vill veta mer om eller förstå bättre. Detta kan vara allt från vad som upplevts som bra/mindre bra i en kontakt med kommunen till frågor kring planerad utveckling, behov och möjliga samarbeten med kommunen eller en fråga som är specifikt koppad till ett behov företaget uttryckt.

Senast uppdaterad: 8 april 2024