Underhållsarbeten

Här presenteras kommande och pågående planerade VA-arbeten.

Pågående och kommande arbeten:

2022-09-29 Provavstängningar Vendelsömalm

Inför ett kommande VA-arbete görs under dagen den 29/9 kontroller av ventiler i området. Det kan medföra kortare avbrott i vattenleveransen eller sämre vattentryck. Avstängningar kan även orsaka att vattnet blir missfärgat eller innehåller luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.
Det huvudsakliga arbetsområdet ligger inom den markerade cirkeln på kartan men även närbelägna fastigheter kan påverkas.

Fastigheter som kan beröras av  provavstängning

2022-05-06, Strömslund

Inför ett kommande arbete med pumpstation och VA-ledningar vid Strömslund anläggs en byggväg i det på kartan rödmarkerade området.

Fredag 6/5 påbörjas trädfällning vilket kommer att påverka infarten till padelhallen och Daisys.

Karta över Strömslund

 

Tidigare arbeten:

2022-09-27 Vattenavstängning Handen

Uppdatering:
Morgonens kraftiga regn satte käppar i hjulet för det planerade arbetet och andra arbetsuppgifter fick prioriteras.
Istället sker arbetet tisdagen den 27/9 samma tid.
Se information nedan:

På grund av ett VA-arbete kommer markerade fastigheter på kartan vara utan vatten tisdagen den 27/9 klockan 9.30-18.00.
Tappa gärna upp vatten i förväg för dessa timmar.
Tappställe upprättas i korsningen Malmvägen/Parkvägen, se blå markering på kartan. Medtag eget kärl.

Berörda fastigheter är
Malmvägen 2-32 (jämna nummer)
Parkvägen 17-41 (udda nummer)
Vikingavägen 2-24 (jämna nummer)
Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

Denna information har gått ut via SMS 220924 kl 15.00 till berörda fastigheter.
SMS-tjänsten som vi använder ger oss möjlighet att skicka SMS till de som är skrivna och har ett mobilabonnemang registrerat på samma adress.
Fick du inget SMS idag men vill få SMS vid liknande händelser i framtiden kan du registrera ditt nummer manuellt.
Läs mer här: SMS-tjänst

Fastigheter berörda av vattenavstängning

2022-09-26 Vattenavstängning Vendelsö

På grund av ett VA-arbete kommer markerade fastigheter på kartan vara utan vatten onsdagen den 28/9 klockan 8:00-13.00.
Tappa gärna upp vatten i förväg för dessa timmar.

Berörda fastigheter är
Henriksbergsvägen 2-26 (jämna nummer)
Lorensbergvägen 47-53 (udda nummer)Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

Fastigheter berörda av vattenavstängning

 

2022-09-21 Vattenavstängning Klenavägen

På grund av ett VA-arbete kommer markerade fastigheter på kartan vara utan vatten onsdagen den 21/9 klockan 08.00-11.00.
Tappa gärna upp vatten i förväg för dessa timmar.
Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

Denna information har gått ut via SMS 220919 kl 15.00 till berörda fastigheter.
SMS-tjänsten som vi använder ger oss möjlighet att skicka SMS till de som är skrivna och har ett mobilabonnemang registrerat på samma adress.
Fick du inget SMS idag men vill få SMS vid liknande händelser i framtiden kan du registrera ditt nummer manuellt.
Läs mer här: SMS-tjänst

Fastigheter berörda av vattenavstängning

2022-09-12 - 2022-10-03

VA-avdelningen utför underhållsarbete på Skepparvägen. Arbetet beräknas pågå under vecka 37-37.

VA-schakt på Skepparvägen

 

 

2022-09-14 10.00 - 16.00 Vattenavstängning Tungelsta

På grund av ett VA-arbete kommer markerade fastigheter på kartan vara utan vatten onsdagen den 14/9 klockan 10.00-16.00.
Tappa gärna upp vatten i förväg för dessa timmar.
Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

Denna information har gått ut via SMS 220913 kl 15.00 till berörda fastigheter.
SMS-tjänsten som vi använder ger oss möjlighet att skicka SMS till de som är skrivna och har ett mobilabonnemang registrerat på samma adress.
Fick du inget SMS idag men vill få SMS vid liknande händelser i framtiden kan du registrera ditt nummer manuellt.
Läs mer här: SMS-tjänst

Fastigheter berörda av vattenavstängning

2022-08-29  -  2022-09-12 Avstängning Grindstuvägen

På grund av ett VA-arbete i höjd med Grindstuvägen 64 kommer vägen att vara stängd för genomfartstrafik under perioden 2022-08-29 till och med 2022-09-12.

Väg stängd för genomfartstrafik

2022-09-06 Vattenavstängning Vendelsö

På grund av ett VA-arbete kommer markerade fastigheter på kartan vara utan vatten tisdagen den 6/9 klockan 9.30-16.00.
Tappa gärna upp vatten i förväg för dessa timmar.
Tappställe upprättas i korsningen Lisebergsvägen/Elsebergsvägen, markerat med blå punkt på kartan. Medtag eget kärl.

Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

Denna information har gått ut via SMS 220904 kl 15.00 till berörda fastigheter.
SMS-tjänsten som vi använder ger oss möjlighet att skicka SMS till de som är skrivna och har ett mobilabonnemang registrerat på samma adress.
Fick du inget SMS idag men vill få SMS vid liknande händelser i framtiden kan du registrera ditt nummer manuellt.
Läs mer här: SMS-tjänst

Fastigheter berörda av vattenavstängning

2022-09-06 Vattenavstängning Vega

På grund av ett VA-arbete kommer markerade fastigheter på kartan vara utan vatten tisdagen den 6/9 klockan 9.30-14.00.
Gaffelseglet 48-50 samt Storseglet 49-59.
Tappa gärna upp vatten i förväg för dessa timmar.

Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

Denna information har gått ut via SMS 220904 kl 15.00 till berörda fastigheter.
SMS-tjänsten som vi använder ger oss möjlighet att skicka SMS till de som är skrivna och har ett mobilabonnemang registrerat på samma adress.
Fick du inget SMS idag men vill få SMS vid liknande händelser i framtiden kan du registrera ditt nummer manuellt.
Läs mer här: SMS-tjänst

Fastigheter berörda av vattenavstängning

2022-08-22, Handen - Malmvägen och Vikingavägen

Måndagen den 22/8 utförs ett underhållsarbete vilket medför avstängning av vattnet till Vikingavägen 2-24 och Malmvägen 2-32 (jämna nummer). Avstängningen pågår mellan klockan 9.30 och 14.00.

Tappa upp vatten inför avstängningen om behov finns.
Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

Denna information har gått ut via SMS 220820 kl 15.00 till berörda fastigheter.
SMS-tjänsten som vi använder ger oss möjlighet att skicka SMS till de som är skrivna och har ett mobilabonnemang registrerat på samma adress.
Fick du inget SMS idag men vill få SMS vid liknande händelser i framtiden kan du registrera ditt nummer manuellt.
Läs mer här: SMS-tjänst

Fastigheter berörda av vattenavstängning

2022-08-22, Handen - Hantverkarvägen

Måndagen den 22/8 utförs ett underhållsarbete vilket medför avstängning av vattnet till Hantverkarvägen 23 a-d. Avstängningen pågår mellan klockan 20.00 och  02.00.

Tappa upp vatten inför avstängningen om behov finns.
Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

Denna information har gått ut via SMS 220820 kl 15.00 till berörda fastigheter.
SMS-tjänsten som vi använder ger oss möjlighet att skicka SMS till de som är skrivna och har ett mobilabonnemang registrerat på samma adress.
Fick du inget SMS idag men vill få SMS vid liknande händelser i framtiden kan du registrera ditt nummer manuellt.
Läs mer här: SMS-tjänst

Fastigheter berörda av vattenavstängning

 

2022-08-11

Torsdagen den 11/8 utförs ett underhållsarbete på Muskö vilket medför avstängning av vattnet till markerade fastigheter på kartorna mellan klockan 9.30 och 16.00.

Tappställe upprättas vid vattenverket (mittemot Skarpavägen 12) samt vid Altorpsvägen 23. Medtag eget kärl.

Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat och innehålla luft, detta är helt ofarligt och försvinner efter en stunds spolning.

Denna information har gått ut via SMS till berörda fastigheter.
SMS-tjänsten som vi använder ger oss möjlighet att skicka SMS till de som är skrivna och har ett mobilabonnemang registrerat på samma adress.
Fick du inget SMS idag men vill få SMS vid liknande händelser i framtiden kan du registrera ditt nummer manuellt.
Läs mer här: SMS-tjänst

Fastigheter berörda av vattenläcka

 

 

Senast uppdaterad: 29 september 2022