Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Projekt P-tal 0: test av ett bilfritt bostadskvarter

Haninge kommuns planavdelning arbetar med att ta fram nya arbetsformer för att jobba med mobilitet och hållbart resande. Under september 2018 - december 2020 drev planavdelningen, med finansiellt stöd från Energimyndigheten, projektet P-tal 0: test av ett bilfritt bostadskvarter: Implementering av hållbara mobilitetsverktyg i detaljplaneprocessen för att minska behovet av privatägd bil och parkeringsplatser. Här hittar du rapporten för projektet.

Syftet med projektet var att öka kunskapen kring hur kommuner kan möjliggöra för energieffektiva och hållbara resor redan i planeringsskedet samt att i en första fas ta fram ett planeringsunderlag för detaljplaneprojekt med mycket låga parkeringstal eller helt utan parkeringsplatser för privatägda bilar.

Projektet har resulterat i ett planeringsunderlag med processbeskrivning för hur ett pilotprojekt med ett parkeringstal nära noll kan genomföras i Haninge kommun. Materialet beskriver lämpliga verktyg och åtgärder som främjar resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik samt mobilitetstjänster som kan ersätta behovet av egen bil. Planeringsunderlaget innehåller kriterier som en plats behöver uppfylla för att bli aktuellt för ett parkeringstal nära noll, vilka mobilitetstjänster som kan införas och hur, vilket utrymme som finns i befintlig lagstiftning samt förslag på process för hur ett pilotprojekt kan genomföras i en kommunal verksamhet.

Projektet har presenterats för berörda avdelningar och för kommunens stadsbyggnadsnämnd för att informera om att planavdelningen utreder möjligheterna för nya arbetsformer. Under september 2020 hölls ett digitalt inspirationsseminarium med inbjudna föreläsare på temat hur vi kan skapa boenden för att främja hälsa, hållbarhet och den sociala staden, med fokus på modern mobilitet. På seminariet deltog ett 50-tal personer från kommunens berörda avdelningar. Projektet har i december 2020 slutrapporterats till Energimyndigheten.

Kontakt

Elsa Stener

08-606-8612

elsa.stener@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 januari 2023