Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge arkitekturpris 2023

Av de tre finalisterna i tävlingen Haninge arkitekturpris 2023 är det köksträdgården i Jordbro som slutligen står som vinnare efter räkningen av rösterna. De två andra finalisterna var  kvarteret Storseglet i Vega och Ribbyskolan i Västerhaninge. Stort grattis säger vi och tack till alla er som hjälpt oss kora en vinnare!

Köksträdgården i Jordbro - vinnare Haninge arkitekturpris 2023

Kategori: Offentlig plats
Byggaktör: Park och teknik, stadsbyggnadsförvaltningen
Arkitekt: Sofia Andersson, Haninge kommun
År: 2022

Motivering

Höglundaparken är hjärtat i Jordbro och en av kommunens mest använda parker. Efter många års trogen tjänst har det de senaste åren gjorts renoveringar och kompletteringar av parkmiljön.

Genom konceptet Nyfiken park frågade kommunen under 2019 Jordbroborna hur de ville utveckla parken. Det resulterade bland annat i att man anlade en stor samlingsplats med sittmöbler och grillar – det blev Köksträdgården i Jordbro. De platsgjutna betongkärlen med växter tillsammans med pergolor i trä och den runda planformen skapar ett tydligt tillägg till Höglundaparkens innehåll.

Alla växter som finns här är ätbara växter och kryddor för smak- och doftupplevelser som kan tas till vara och användas i matlagningen. De ätbara växterna och bären lockar även till sig pollinerande insekter som humlor och bin som hjälper till att bidra till den biologiska mångfalden.

Genom projektet har Jordbro fått en riktigt pärla till samlingsplats att uppleva - med alla sinnen.

Kvarteret Storseglet i Vega - finalist Haninge arkitekturpris 2023

Kategori: Byggnad
Byggaktör: Stena Fastigheter AB
Arkitekt: E/S-A Arkitekter
År: 2022

Motivering

När tåget rullar in på Vega station är det två färgstarka kvarter man möts av på den östra sidan. Två ”syskonkvarter” med långsträckta fasader i grönt respektive blått som skapar en tydlig ryggrad i kvarteret.

Genom att blanda olika nyanser av blått och grönt, lägga till partier i klinker och rundade balkonger skapas ett kvarter med egen karaktär mot spåren. Något som skulle kunna stå i kontrast mot de övriga delarna av kvarteren som har en mindre skala och är i en ljusgrå och vit kulör. Men tvärtom så skapas en variation och dynamik där element som till exempel klinkerplattorna återkommer på olika ställen i hela kvarteret och skapar en rytm.

Samma sak med taket som har olika kulör men samma vinkel och ibland blir till ett gavelmotiv för att markera ett hörn. Genom öppningarna i kvarteren ser man in på gröna gårdar som visar att även nära stationen, är Vega en stadsdel där naturen alltid är närvarande. Ett annat fint grepp är den gemensamma takterrassen, både för de som bor i huset som får en fantastisk vy över Vega. Men också som ett karaktärskapande hörn i den ny stadsdelen.

Ribbyskolan i Västerhaninge - finalist Haninge arkitekturpris 2023

Kategori: Byggnad
Byggaktör: Tornberget
Arkitekt: MAX arkitekter genom, Lisa Malmström
År: 2022

Motivering

Ribbyskolan i Västerhaninge behövdes byggas ut, en fördubbling behövdes för att få till en F-9 skola för ett växande Västerhaninge. En komplex uppgift att lösa med grannar som Västerhaninge kyrka, Ribby gård och de gamla skolbyggnaderna med för sin tid, tidstypisk skolarkitektur.

MAX arkitekter har med bravur tagit sig an uppgiften. Genom att bryta upp byggnaden i mindre volymer, blir det en tydlig koppling till omgivande bebyggelse men även en naturlig uppdelning av skolans olika funktioner. Den centrala huskroppen får då funktionen som skolan hjärta, där de olika delarna binds samman genom trapphus och entréer.

Genom att också ta upp motiv från de äldre skolbyggnaderna som tex horisontella fönsterband, partier med skivmaterial och dämpade kulörer på ett samtida sätt, skapas en fin genomtänkt helhet av de olika delarna.

Med nya Ribbyskolan har Västerhaninge fått både en större skola, en samtida läroplats och en framtida kulturmiljö.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024