Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Sågenparken

Sågenparken i Vendelsö är ett avlångt grönområde mellan två bostadsområden.

Bild på grönska Sågenparken Foto: Tomas Södergren

Det gröna stråket längs ån

Lyckån delar parkområdet i två delar och det går flera broar över den. I mitten av parken finns en flitigt utnyttjad lekplats, en grusplan och en bmx-bana som formats av naturen och aktiva barn.

Intill parkens norra del ligger ett koloniområde med odlingslotter och i söder övergår parken i ett vidsträckt skogsområde med stigar som leder till Ramsjön och Lycksjön.

 

SågenparkenSågenparkenFoto: Tomas Södergren

Sågenparkens framtid

Vår vision är att Sågenparken ska bli en framträdande och karaktärsfull del av ett stråk med stigar och gångstråk från Lycksjön fram till Drevviken.

Bildmontage SågenparkenBildmontage för Sågenparken, av Karin Ekrin.Foto: Karin Ekrin
Bildmontage för Sågenparken, av Karin Ekrin.


Sågenparkens historia

Området Sågen var på 1950-talet Vendelsös centrum. Där fanns sågverk och brädgårdsrörelse, folkets park, affär och kiosk. Idag består Sågen främst av flerbostadshus och småhusområden byggda mellan 1950 och 1975.

I Vendelsö finns en rik och bitvis spännande historia, som innefattar både stenålderns kringströvande jägare, tyska rovriddare och 1600- och 1700-talens adelsherrar. Vattensystemen spelade en avgörande roll för forna tiders bosättningar och kommunikationer

Det vi idag kallar Sågenparken kom till på 70-talet då naturmarken utmed Lyckån gjordes om till klippta gräsytor. I den nuvarande parken finns det en dansbana i trä till minne av folkets park-epoken.

Vykort över Vendelsö Folkets park från 1945.Vykort över Vendelsö Folkets park från 1945.
Vykort över Vendelsö Folkets park från 1945.

Förutom dansbana fanns biograf, servering och auktionsverksamhet. 1972 påbörjades uppförandet av flerbostadshus på den gamla folkparkstomten. Bild Haningearkivet.

Gamla dansbanan i Sågenparken.Vid dansbanan bjöds det upp till dans onsdag, lördag och söndag. Bild Haninge hembygdsgille.Foto: Haninge Hembygdsgille
Vid dansbanan bjöds det upp till dans onsdag, lördag och söndag. Bild Haninge hembygdsgille.

Svartvitt flygfoto över Sågenparken 1980. Bild: Haningearkivet.Flygfoto över Sågenparken 1980. Bild: HaningearkivetFoto: Haningearkivet
Flygfoto över Sågenparken 1980. Bild: Haningearkivet.

Grön gräsmatta och flerbostadshus vid Sågenparken i Haninge.Bild från Sågenparken årtal okänt, Haningearkivet.Foto: Haningearkivet
Bild från Sågenparken årtal okänt, Haningearkivet.

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 mars 2024