Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bikupor i parken

Bin och pollinering är livsviktigt för både människor och natur. Vi på Park och teknik vill bidra till den biologiska mångfalden, bland annat genom att öka antalet bin i Haninge.

Honungsbin Foto: PollyDot

Vi vill se fler bikupor i Haninge

Vi vill gärna ha både vildbin och bikupor i våra parker och vi vill ge fler människor möjlighet att ha biodling som hobby. Därför finns det möjlighet att få ställa bikupor på vår parkmark. För att ställa ut bikupor i kommunens parker gäller följande:

Följa Länsstyrelsens föreskrifter: Länsstyrelsen Stockholm

  • Vara medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund
  • Vara aktiv biodlare i Haninge Kommun med kunskap om och med möjlighet till välskött verksamhet
  • Ansvar genom birasen Carnica som gäller för regionen, fromma bin, giftfri biodling, svärmförebyggande och sjukdomsförhindrande åtgärder
  • Samarbeta med bitillsyningsman i distriktet som besiktar de kupor som ställs ut.

Välkommen att återkomma med intresseanmälan där du berättar om din erfarenheter som biodlare, gärna dokumenterat utifrån ovanstående och med förslag på uppställningsplats för bikupor på kommunens mark. Platsens belägenhet och dess omgivning bedöms utifrån lämplighet och tillgänglighet.

Viktigt med bin

Vi vill ha fler bin i våra parker eftersom bin är så viktiga för den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är en förutsättning för att både naturen och samhället ska fungera. Vi är bland annat beroende av bin för att få mat, eftersom de pollinerar de växter och grönsaker som vi äter själva eller utfodrar djur med. Bins pollinering är en fantastisk ekosystemtjänst som naturen erbjuder oss.

Runt om i världen finns det allt färre bin och det ställer till problem, både ekonomiskt och ekologiskt. Som trädgårdsägare i Haninge kan du till exempel ha upplevt att äppelträd eller vinbärsbuskar bara får kart, som sedan trillar av. Det kan bero på att blommorna inte blev tillräckligt pollinerade. Bin bidrar till vackra levande parker med varierad växtlighet och de hjälper oss att odla grönsaker och blommor där vi bor.

Är bin farliga?

Bin vaktar sin kupa och blir de angripna, försvarar de sig. Det sämsta sättet för ett bi att försvara sig, är att sticka. Sticker ett bi, lossnar gadden och biet dör. Därför väljer de att flyga på och varna inkräktaren innan det väljer att sticka. Däremot kan de sticka utan att de vill om de blir klämda, ex fastnar i håret och man börjar flaxa. Bin är inte aggressiva och de äter inte av vår mat på uteplatsen, utan då är det getingar som är i farten.

Blir man stungen och upplever obehag ring 1177 för rådgivning, mer information finner ni på: 1177

Är du nyfiken att lära dig mer om bin?

Om du vill lära dig mer om biodling eller träffa andra biodlare kontakta Sveriges Biodlares Riksförbund

Bisvärmar

Ibland får bina för sig att svärma, helt enkelt lämna sin bikupa. Drottningen i kupan tar med sig hälften av bina och försöker hitta ett nytt hem helt enkelt. Varför bina svärmar kan vara av många olika anledningar, ex att det börjar bli för trångt eller att det är mer än en drottning i en kupa/samhälle.

Om du ser en svärm, mest troligt är att de hänger i ett träd, kontakta biodlarnas svärmtelefon.

0766-860701

Kontakt

Är du intresserad av biodling eller har en synpunkt?
Synpunkter

Vill du göra en felanmälan i utemiljön?
Felanmälan

Senast uppdaterad: 26 maj 2023