Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Yt-, grund- och havsvatten

Haninge kommun är medlem i Svealands kustvattenförbund samt också i Tyresåns vattenvårdsförbund.

Haninge skärgård Foto: Eva Simonson

Lokala åtgärdsprogram

Haninge kommun arbetar med framtagande av lokala åtgärdsprogram för kommunens många avrinningsområden. Dessa innehåller förslag på åtgärder som behöver garanteras för att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra vatten enligt EUs vattendirektiv.

EUs vattendirektiv

Under 2021 antogs det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken tillsammans med Stockholm stad, Huddinge och Tyresö kommuner samt Tyresåns vattenvårdsförbund och Stockholm vatten och avfall. För mer information se länken nedan.

Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

Svealands kustvattenvårdsförbund

Svealands kustvattenvårdsförbund arbetar med miljöövervakning, information och miljöövervakningsprogram för Svealands kust. Förutom kusten i Haninge kommun bevakar alltså förbundet kustvattnet i hela Uppsala, Sörmlands och Stockholms län.

Medlemmarna i Svealands kustvattenvårdsförbund är kommuner, länsstyrelser, landsting, företag och organisationer.

Mätningar görs regelbundet på olika punkter i skärgården och resultaten används för att visa vattenkvalitet och hur kvaliteten har förändrats. Resultaten är också ett underlag för olika förbättringsåtgärder.

Läs mer om Svealands kustvattenvårdsförbundet


Tyresåns vattenvårdsförbund

I vattenvårdsförbundet är kommunerna Haninge, Huddinge, Tyresö, Botkyrka, Stockholm och Nacka medlemmar. Förbundet arbetat för renare vatten, friskare sjöar och ökad biologisk mångfald. Medlemskommunerna är de som finns längs Tyresåns sjösystem. Den största sjön i Tyresåns sjösystem finns i Haninge och heter Drevviken.

Tyresåns vattenvårdsförbund bidrar till ett samordnat vattenvårdsarbete genom att ta fram åtgärdsförslag, informera om sjösystemet och dess miljö och genom att undersöka miljötillståndet. 

Läs mer på Tyresåns vattenvårdsförbundets webbplats

Senast uppdaterad: 10 juni 2024