Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bostadsnära natur

Kommunens naturmark inom detaljplanelagt område är en yta på totalt cirka 500 hektar. Av den röjer vi cirka 30 hektar varje år. Den bostadsnära naturmarken ger tillgång till vild natur i tätorten.

Foto: Tomas Södergren

Skötsel av naturmarken

Vi röjer och gallrar naturmarken på vintern. Vår skötsel leder till att det blir lättare att vistas i skogen. Vi vill erbjuda närhet till en variationsrik natur med flera olika skogstyper. Vi prioriterar att röja i områden som används av många människor.

Riset flisas för det mesta på plats och återförs direkt till naturen. Allt flis kan förstås inte lämnas på plats men att flisa direkt på flak minskar också transporterna. Ett flislass motsvarar i volym 6 lass ris. I Slätmossens naturpark lägger vi ut egen flis på gångstigar. 

Avtal om trädfällning

I dags dato har vi satt trädavtal på paus. Generellt är Haninge kommun restriktiva när det gäller fällning av kommunens träd. Detta eftersom träden fyller en rad mycket viktiga funktioner i vår närmiljö.

Träd ger oss ett bra mikroklimat genom lövverken och genom att de utjämnar temperaturtoppar. De renar vår luft genom att binda damm och partiklar och de producerar vårt syre. Eftersom vi bor i ett tättbebyggt område är de träd vi har även mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Såväl växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring. Kommunen exploaterar allt fler områden och iom detta, fälls en hel del frisk skog för att ge plats åt dessa områden. Därav har vi fått ta inriktningen att inte fälla friska träd i onödan i de områden som inte skall exploateras.

Däremot om träden skulle anses som riskträd, åker vi ut och gör en bedömning av dessa träd och utefter denna bedömning bestäms om träden skall fällas, beskäras eller behållas. 

För att anmäla ett riskträd (dött, rasrisk)

Senast uppdaterad: 11 mars 2024