Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Välkommen till lekplatsen i Gudö park

Gudö park är en liten park intill Gudö å som är rik på innehåll och historia. I ån intill pågick under första halvan av 1900-talet tvätteriverksamhet och här hängdes, sköljdes och torkades tvätt.

Här finns sittplatser både i soligt läge, i skuggan av träd och även nära vattnet. I parken finns också en grillplats, lekhus, fantasidjur och träningsredskap i form av ett funktionellt gym.

Parken och lekplatsen ger utrymme för fantasi, utforskande och upplevelser med möjlighet att plaska i vattnet och att leka i strandkanten. Den öppna gräsmattan och slänten uppmanar till lek, spring och rörelse under både sommar- och vintertid.

I åns strandkant finns en liten bit natur med naturligt vild växtlighet med insekter, fåglar och djur på marken, i luften och i vattnet.

Det vilda livet i parken

I Gudö park kryllar det av liv, här finns det många olika miljöer där djur trivs: damm, gräs, å, strand, träd, buskar, löv och stenar.

Växterna i parken bidrar med skönhet, årstidsväxlingar och gynnar insektslivet och den biologiska mångfalden.

I dammen bor paddor. Längs med ån växer klibbalar, som skuggar vattnet och vid de slingrande rötterna trivs små djur. Längs stammen växer lavar och mossor. Olika fåglar som hackspettar, gräsänder och strömstarar trivs i parkens miljö. Fiskar simmar förbi i ån för att ta sig mellan Drevviken och Långsjön.

Tvätterier i Gudö

För hundra år sedan, under första halvan av 1900-talet, jobbade många Haningebor med att tvätta åt Stockholmare.

En gång i veckan åkte hästskjutsar in till stan för att hämta smutsig tvätt och att lämna ren tvätt. I Gudö park tvättades det, tvätten sköljdes sedan i Gudö å och hängdes på tork i ladan som ligger intill parken.

Adress: Gudö åväg

Gudö parks lekplats

Medborgardialogen Nyfiken park i Gudö park

Under hösten 2020 genomfördes en medborgardialog enligt konceptet Nyfiken park med boende och verksamma i Gudö kring hur de önskade att deras park skulle utformas och vad som saknades i den. Under 2021 sammanställdes planerna för parken och under 2022 pågick arbete med att rusta upp Gudö park efter inkomna önskemål. 

Parken stod klar i slutet av 2022.

Läs om vårt koncept för medborgardialog Nyfiken park

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2023