Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hur mycket solenergi kan ditt tak ge?

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Haninge kommun har tagit fram en solkarta till dig som privatperson, förening eller företagare i kommunen.

Mostphotos Mostphotos Foto: Mostphotos

Med hjälp av solkartan kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Solkartan är en satsning inom Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionens kommuner och Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Solkartan

Solkartan är ett värdefullt hjälpmedel för kommunens verksamheter i arbetet med att jobba för ett mer hållbart samhälle. En ökad användning av förnybar, egenproducerad, klimat- och miljövänlig energi går i linje med kommunens klimat- och energistrategi.

Krävs det bygglov?

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, exempelvis inom områden av riksintresse för kulturminnesvården, ska Bygglovscenter kontaktas för information om vad som gäller på din fastighet.

Mer information om bygglovscenter

Senast uppdaterad: 13 januari 2023