Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Klimatsamarbeten

Haninge kommun har olika samarbeten inom klimat- och miljöarbetet. Här kan du ta del av vilka samarbeten det är och vad de innebär.

Foto: Mostphotos

Södertörnsamarbetet – miljönätverket

Södertörns åtta kommuner: Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö samarbetar inom flera olika områden för att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. Ett av dessa områden är miljö.

Gemensamt utvecklingsprogram

Tillsammans har Södertörns kommuner identifierat de fyra viktigaste regionala utvecklingsfrågorna och klimatfrågan är en av dem. Södertörnskommunerna vill vara en region som ställer om energianvändningen från fossila bränslen och som utmärker sig för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan.

Förhållningssätt och gemensamt agerande

Samverkan mellan de åtta kommunerna utgår bland annat ifrån att den gemensamma nyttan ska sättas i fokus och att den demokratiska processen i den enskilda kommunen ska respekteras.

Miljönyckeltal

Miljönyckeltal tas fram årligen av miljönätverket i Södertörn. Med dessa visas trender inom olika miljöområden för varje kommun, till exempel för koldioxidutsläpp. Nyckeltalen används också för att jämföra kommunerna sinsemellan och för att driva på dels det enskilda miljöarbetet i varje kommun, men också det gemensamma för hela Södertörn.

Södertörnskommunernas webbplats

Kontakt

Behöver du nå våra utvecklingsledare på enheten Strategisk planering?

strategisk.planering@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 februari 2023