Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Energiåtgärder i Haninge kommun

När varje kWh räknas är det många aspekter som ska räknas in i en kommun. Det är högt och lågt. Allt från att släcka lampan när man går hem till att byta armaturer i ett helt kvarter. Dra ned värmen i flera fastigheter och sätta på sig en ylletröja inomhus för att möta den nya inomhustemperaturen. Vi gör alla vad vi kan, på kommunen och som Haningebor. Här berättar vi en del om vad Haninge kommuns olika verksamheter gör och planerar att göra framåt.

Elkostnader för fastigheter och lokaler

Precis som i många andra kommuner har vi stora elkostnader för fastigheter och lokaler. Haninges stadsbyggnadsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning liksom det fristående fastighetsbolaget Tornberget ser över vad de kan göra på samtliga anläggningar. Kommunen arbetar med att sänka elberoendet och kostnaderna bland annat genom att:

Utomhus

 • Byta ut armaturer till LED. På den offentliga belysningen kommer man att minska energibehovet med 50 procent när hela bytet är gjort. I slutet av 2022 har man bytt cirka 60 procent av alla armaturer. 
 • Begränsa belysningen av vissa fasader, bland annat på kommunhuset kvällstid. 
 • Släcka belysningen på vissa allmänna platser - här ställer vi besparingseffekt kontra trygghetsaspekt och bestämmer därefter. Tryggheten går alltid först. 

Inomhus

 • Minska ventilation och reglera tiderna för när ventilation sätts på så att de inte går under den tid på dygnet när elen är dyrast.
 • Dra ned inomhustemperaturen.
 • Närvarostyrning på belysning.
 • Påminna alla om vikten av att stänga av skärmar och annat när man går hem och fortsatt arbeta för att anställda i alla led är medvetna om energibesparingsfrågan.

Hur vill vi gå vidare?

 • Vi planerar för att energieffektivisera fastigheter med bättre teknik.
 • Vi planerar för att byta aggregat för ventilation till mer energisnåla alternativ.
 • Vi planerar för att byta ut alla värmekällor där vi har direktverkande el. 
 • Vi räknar på effekten av att montera fler solceller på tak.
 • Vi vill byta till LED-armaturer på utomhusytor på våra större anläggningar. 
 • Vi informerar kontinuerligt brukare av och boende i våra fastigheter om vad de kan göra för att hjälpa till. 

Vad kan alla Haningebor göra?

Det är viktigt att vi alla gör allt vi kan för att sänka vår elförbrukning, då kan en krissituation lindras eller helt undvikas. Klockan 8–11 på förmiddagarna och 17–19 på eftermiddagarna förbrukas mest el. Det är under dessa timmar vi helst ska undvika att starta tvättmaskinen, ladda bilen och liknande. Ta del av energimyndighetens tips om hur du sänker din egen elförbrukning på www.energimyndigheten.se

Har du frågor om vårt energiarbete eller vill du tipsa om möjliga besparingsåtgärder i vår kommun? Skriv in till oss på Synpunkter och förslag 

Senast uppdaterad: 3 april 2023