Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Renhållningsföreskrifter och avfallsplan

Södertörnskommunerna har en gemensam avfallsplan som sträcker sig till 2030 där gemensamma riktlinjer har dragits upp för hur man ska arbeta med avfallsfrågor.

Avfall Avfall

Avfallsplanen och renhållningsföreskriften ingår som en del av kommunens renhållningsförordning. Renhållningsföreskriften är ett verktyg för att styra hanteringen av hushålls- och verksamhetsavfall. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur avfallet ska sorteras, förvaras och hämtas.
Avfallsplan för 2021-2030 och avfallsföreskrifter

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en så kallad renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och föreskrifter om hantering av avfall.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter – det berör väl inte mig?
Jo, om du lagar mat, läser en tidning eller köper kläder berör dessa dig då nästan allt, utom maten vi äter upp, blir avfall förr eller senare. Vårt förslag till ny renhållningsordning innebär att vi tillsammans ska minska avfallet. Dessutom ska vi ta hand om det avfall som uppstår på ett bra sätt. På så sätt minskar vi påverkan på miljön.

För att nå målen behöver alla bidra. Och alla kan och ska enligt lag sortera sitt avfall, oavsett om du bor i villa, flerbostadshus eller fritidshus. Avfallsplanen innehåller mål om hur vi tillsammans ska minska avfallet.


Det gör vi på åtta sätt:

Alla behöver hjälpas åt för att skapa ett hållbart samhälle. Därför ska det vara lätt att ta hand om avfall.

  1. Förebygga avfall. Vi ska minska mängden avfall, och minska mängden farliga ämnen i det avfall som uppstår.
  2. Återanvända mer. Genom att använda och återanvända saker mer och under en längre tid behöver vi inte köpa nyproducerade saker lika ofta.
  3. Återvinna mer. Genom att återvinna råvaror och material ur avfall minskar vi belastningen på miljön. Tack för att du källsorterar!
  4. Energiåtervinning. Bara avfall som inte går att återvinna ska gå till energiåtervinning. Därför är det viktigt att källsortera matavfall som kan bli till biobränsle, saker som kan återanvändas, plast, metall och papper som kan återvinnas och avfall som innehåller farliga ämnen.
  5. Minska deponering. Mängden avfall som går till soptippen ska minska. Det enda som ska deponeras är produkter som inte kan återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas.
    Minska mängden farligt avfall. Farligt avfall är skadligt för allt levande. Det ska därför sorteras ut så att det inte hamnar i luften, havet, sjöarna eller marken.
  6. Minska nedskräpningen. Det blir tryggare och snyggare utan skräp. Vi når dit om alla tar med sina fimpar och pappmuggar hem, om det inte finns en papperskorg
  7. Avfallsföreskrifter innehåller lokala bestämmelser om hur avfallet ska sorteras, förvaras och hämtas
  8. Föreskrifterna handlar om insamling och hantering av hushållsavfall och liknande avfall, ansvarsfördelning, hämtningsintervall, utrustning med mera. Visste du att även slam från enskilda avlopp klassas som hushållsavfall?

Senast uppdaterad: 12 maj 2023