Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Sophämtning

Det är SRV återvinning AB som sköter kommunens sophantering, avfallsåtervinning och återvinningscentral.

Gemensam sopbehållare

Om ditt hushåll producerar väldigt lite sopor kan du dela sophämtning med en granne. Detta kräver tillstånd från stadsbyggnadsförvaltningen.

Bor du i lägenhet?

Då ingår sophämtningen i din månadsavgift. Det gäller både hyres- och bostadsrättslägenheter eftersom ansvaret för sophämtningen alltid ligger på fastighetsägaren. Denne ansvarar för att anordna och underhålla soprum, säckställning eller kärl och annat som krävs för att hämtningen ska fungera.

Har din fastighetsägare ordnat ett grovsoprum kan du självklart lämna dina saker där. Saknar du tillgång till bil kan du hyra container för trädgårdsavfall eller grovsopor så du enkelt kan bli av med avfall från till exempel en renovering eller städdag. Prata med din fastighetsägare.

Har du synpunkter eller vill felanmäla sophämtningen kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.


Begär uppehåll i sophämtningen

Uppehåll för permanentboende

Du kan ansöka om uppehåll i sophämtningen från ditt permanentboende om bostaden inte kommer att användas under tre månader eller mer. Ansökan om uppehåll ska ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor före uppehållets början.
Uppehåll kan medges för maximalt tre år i taget.
Observera att SRV 

Uppehåll för fritidsboende

Uppehåll av sopor och latrin för fritidsboende medges förutsatt att uppehållet avser hela hämtningssäsongen, maj-september. Fritidshuset måste vara obebott under hela hämtningsperioden.
Ansökan ska vara Haninge kommun tillhanda senast 15 april för att gälla innevarande år.

Villkor

  • Handläggning av ansökan debiteras enligt fastställd taxa. Se www.haninge.se. För närvarande 390 kr.
  • Ansökan kan inte göras retroaktivt.
  • Uppehållet börjar gälla tidigast tre veckor från det datum då ansökan inkommit till Haninge kommun.

  • Uppehåll av sopor och latrin medges förutsatt att fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period av minst tre månader.
  • Att fastigheten används sporadiskt eller att små mängder hushållsavfall produceras inom fastigheten är inte skäl som medger uppehåll av hämtning.
  • Vid uppehåll i hämtning av sopor ingår i förekommande fall även latrin.

  • När uppehållstiden löpt ut måste en ny ansökan göras om fortsatt uppehåll önskas.
  • Om förhållandena som medgivit uppehåll ändras måste ny ansökan göras. Detsamma gäller vid ägarförändringar

Om du önskar avbryta ett pågående uppehåll ska du vända dig till SRV Återvinning AB.
Telefon: 0200-26 46 00
E-post: kundservice@srvatervinning.se

Ansökan

E-tjänst:

Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin

Blanketter:

Senast uppdaterad: 16 januari 2024