Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tyck till om utvecklingen av Handenterminalen

Haninge växer, här vill människor bo. Nu tar vi nästa steg för att skapa en attraktiv och trygg stadskärna med nya bostäder, mötesplatser och mer service. Detaljplanen för hur Handenterminalen och stationsområdet kan utvecklas är nu på samråd. Den ska bland annat möjliggöra en förnyelse av norra stationsentrén och Handenterminalen, cirka 200 nya bostäder och ett torg med utsikt mot Rudans naturreservat.

Vad planeras? 

I korthet så omfattar detaljplanen följande:  

  • nya bostäder på kvartersmark (cirka 200 st), 
  • behålla befintliga byggnader (ca 33 000 kvadratmeter kontor och verksamheter). Till exempel kommer vuxenutbildning, butiker och verksamheter inom befintlig verksamhetsbyggnad kunna fortsätta utvecklas.
  • förnyelse av norra stationsentrén, 
  • ny bro över stationsområdet mot Rudan, 
  • nytt torg, 
  • nya garagebyggnader,
  • upprustning av Handens stationsväg, 
  • ny gång- och cykelväg norrut i skogsslänten 
  • ny brygga 

200 nya bostäder nära natur, stad och kollektivtrafik

De nya bostäderna återfinns på flera platser inom planområdet: i ett nytt punkthus i norr och i ett nytt lägenhetshus i två våningar i suterräng intill punkthuset. Intill punkthuset föreslås två bostadsgårdar: en bostadsgård på taket av punkthusets garage och en bostadsgård på taket av tvåvåningshuset. Befintlig byggnad tillförs nya bostäder genom nya lägenheter ovanpå högdelen och nya tvåfamiljshus ovanpå lågdelen.

Så förnyas stationsområdet

Ett av syftena med detaljplanen är att öka tryggheten i området och utveckla stationsmiljön i ett samlat grepp. Handens pendeltågsstations norra entré förnyas med bland annat hög takhöjd och stora glaspartier som erbjuder utblickar mot Rudan. Även den offentliga trappan mellan Handens stationsväg och gångbron rustas upp med stora glaspartier. Ett nytt torg med utsikt mot Rudan planeras för att ge möjlighet att sitta ned och att fler vistas på plats. De offentliga ytorna planeras också få mer grönska för ökad trivsel och för att främja den biologiska mångfalden.

Upprustning av Handens stationsväg, ny bro över stationsområdet mot Rudan, nya privata garagebyggnader och en ny gång- och cykelväg ingår också i projektet.

Vill du veta mer om planförslaget och hur du kan tycka till?

På sidan Nytt planförslag för Handenterminalen och norra pendeltågsentrén kan du läsa mer om planförslaget och samrådet. Onsdagen den 19 juni kl 15.30 - kl 19.00 är våra representanter från kommunen på plats vid norra pendeltågsentrén för att berätta mer om utvecklingen av området och svara på frågor. Fastighetsägaren Revelop kommer också att ha representanter på plats.

Välkommen!

Senast uppdaterad: 10 juli 2024