Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny 11-mannaplan planeras på Norrby gärde

Nu startar planuppdraget för en ny fotbollsplan på Norrby gärde. Den utvalda platsen ska rymma en 11-mannaplan, läktare samt ytor för omklädning och försäljning för föreningar. Beslutet om att ta fram en detaljplan för en ny fotbollsplan togs i samhällsbyggnadsutskottet den 14 maj 2024.

Planområdet som är en del av fastigheten Söderby Huvudgård 2:1, på Norrby gärde ligger nära riksväg 73 mellan Vega och Norrby. En gång- och cykelkoppling mellan Vega och Norrby utreds för att öka tillgänglighet till fotbollsplanen.

Detaljplanearbetet är i inledningsskede vilket innebär att olika utredningar tas fram för att undersöka områdets förutsättningar, fotbollsplanens lämplighet på platsen samt även lösningar för att minska påverkan på närliggande bostadsområde.

När utredningarna är färdiga och ett planförslag arbetats fram kommer detaljplanen att ställas ut för samråd. Det finns då möjlighet att komma in med synpunkter på detaljplanen.

Ambitionen är att planförslaget ska gå ut på samråd under första kvartalet 2025.

Läs mer om detaljplanearbetet för 11-mannaplan på Norrby gärde här

Senast uppdaterad: 20 maj 2024