Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge i förstärkt samarbete med andra kommuner för att vända våldsutvecklingen

Under sommaren ökar risken för att barn och unga rekryteras av kriminella gäng för att begå grova brott. Haninge ingår tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län och berörda myndigheter i en förstärkt samverkan, ROC, för att vända våldsutvecklingen.

Barn tar emot något av okänd person Foto: Mostphotos.com

Sommaren innebär minskad social kontroll och sociala sammanhang för barn och unga. Det ökar risken för att de rekryteras till att begå grova brott åt kriminella nätverk. Rekrytering av barn visar inga tecken på att avta och unga får i uppdrag att i vissa fall utföra brutala mord som kan få ödesdigra konsekvenser för barnen och deras familjer.

Läs mer om vad du som förälder bör ha koll på när det gäller risker för rekrytering av ditt barn till kriminella gäng.

Nationellt problem

Det här är inte ett problem som är begränsat till Stockholmsområdet, utan barn från norr till söder kan utnyttjas. Polisen ser löpande hur barn åker långa taxi- eller tågresor hemifrån för att begå ett grovt brott i en helt annan stad än där de bor.

- De uppdrag som barnen tidigare fick som kunde handla om att vakta en port och hålla utkik efter polisen har utvecklats till brutala morduppdrag som kan få ödesdigra konsekvenser, säger Patrick Widell, regional brottsförebyggande samordnare, polisregion Stockholm.

Förstärkt samverkan i länet

Inom Stockholms län finns en förstärkt samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter som kallas för ROC (Regionalt Operativt Center). Syftet med samverkan är att vända våldsutvecklingen.

ROC har haft ett särskilt fokus på unga gärningspersoner och brottsutsatta, och arbetar för att förbättra hanteringen mellan socialtjänst och polis alla tider på dygnet. Genom ett samverkansavtal mellan kommunerna och Stockholms stads socialjour fungerar nu Stockholms stads socialjour som ”en väg in” för polisen i ärenden som är tidskritiska och allvarliga. 

- Vi har sedan tidigare haft ett nära samarbete  med polisen i arbetet med att motverka och förebygga ungdomskriminalitet. Med ROC kan detta samarbete ytterligare förstärkas och effektiviseras, något som vi ser positivt på, berättar Maria Porshage, verksamhetschef individ- och familjeomsorg i Haninge kommun.

Under våren 2024 etablerades även ROC30. Ett forum där chefer från barn- och ungdomsvården deltar för att länsövergripande skapa en gemensam bild tillsammans med polis och övriga aktörer. Det samlade engagemanget i länet visar tydligt att vi blir starkare tillsammans.

Det här är ROC

Efter en eskalerad våldsutveckling under hösten 2023 etablerades Regionalt Operativt Center (ROC) av Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Syftet är att förstärka samverkan mellan olika samhällsaktörer och arbeta gemensamt för att bromsa våldsutvecklingen i Stockholms län.

ROC ingår i den regionala samverkansstrukturen ”SSR Trygg i Stockholms län” där länets berörda samhällsaktörer bedriver aktivt arbete för att motverka otrygghet och brott. Inom denna struktur bedrivs också arbete kring bland annat öppna drogscener, välfärdsbrott och Bob-samordning. Bob står för Barn och unga i organiserad brottslighet.

Senast uppdaterad: 12 juli 2024