Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

315 nya lägenheter i centrala Västerhaninge

Nu har detaljplanen för Åby entré antagits av kommunfullmäktige. Det innebär ett bra tillskott på omkring 315 nya bostäder samt att kontors- och serviceverksamhet kan byggas i området.

Visionsbild med en cirkulationsplats i förgrunden och ett bostadsområde med höghus i bakgrunden. Visionsbild över Åby entré. Foto: John Kirsch

17 juni 2024 antogs detaljplanen för Åby entré av kommunfullmäktige. Planförslaget innebär att cirka 315 nya bostäder byggs i två nya kvarter samt att det skapas möjlighet för centrumverksamhet med en öppen torgyta vid centrumlokalerna i bottenvåningen.

Nya bostadskvarter med småstadskänsla

Planförslaget bidrar till att centrala Västerhaninge får en attraktiv entré av småstadskaraktär med en arkitektur som präglas av variation i material, kulör, storlek och fasaduttryck. Förslaget omfattar även förbättrad koppling för gång- och cykelbana samt en uppgradering av Ringvägen med nya kantstensparkeringar. Även busshållplatsen får ett lyft.

Närhet till natur och kollektivtrafik

Planområdet är strategiskt placerat endast 300-400 meter från Västerhaninge centrum och buss- och pendeltågsstation. Närhet till natur, rekreation och idrott finns i och med att Hanvedens skogsområde och Åbyån ligger runt knuten, liksom Hanvedens idrottsplats med fotbollsplaner och ishall. Detaljplanen är cirka 3,1 hektar stort och omfattar området mellan Nynäsvägen, Åbyvägen, Ringvägen och Åbyån.


Ta del av handlingarna och följ ärendet på haninge.se/abyentre

Senast uppdaterad: 26 juni 2024