Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Elever och vårdnadshavare: Hjälp oss att utveckla våra skolor!

Just nu är två viktiga skolenkäter ute på våra skolor. Målgruppen är elever och vårdnadshavare i olika klasser. I dessa önskar vi att så många som möjligt svarar. Svaren är mycket viktiga för hur vi kan utveckla våra skolor och göra dem ännu bättre.

Ungdomar gör tummen upp Tack alla elever och vårdnadshavare som bidrar till att våra skolor kan bli ännu bättre.

Dina svar är nämligen viktiga underlag till hur vi kan utveckla skolan och vad vi kan göra ännu bättre. Enkäterna är helt enkelt en viktig möjlighet för dig att berätta vad du tycker om skolan.

De två enkäter som gäller just nu är Haninges egen skolenkät och Skolinspektionens skolenkät. De vänder sig till olika årskurser, men elever och vårdnadshavare till elever i åk 8 uppmanas att svara på BÅDA enkäterna.

Det här är de enkäter som gäller:

Haninges skolenkät

Vem svarar?

Du som är elev i åk 4 och 8 får svara på enkäten under skoltid.

Du som är vårdnadshavare till elev i åk 2, 4 och 8.

När?

Du kan svara mellan 22 januari till och med 11 februari. Information har gått ut från din skola.

Varför ska du svara?

I den här enkäten får du som elev och vårdnadshavare chans att tycka till om hur skolan fungerar. Enkäten ger oss en uppfattning om vilka frågor vi ska arbeta vidare med. Era svar använder skolan sedan som ett viktigt analysverktyg för att göra förbättringar som gynnar alla.

Skolenkäten från Skolinspektionen

Vem svarar?

Du som är elev i åk 5 och 8 och år 2 på gymnasiet.

Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskola och anpassade grundskolan.

Undervisande lärare i grundskolan och gymnasiet

När?

Du kan svara mellan 22 januari till och med 23 februari. Information har gått ut från din skola.

Varför ska du svara?

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Svaren använder Skolinspektionen som ett underlag när de ska göra inspektioner och bedömning av skolan.

Enkäten hjälper till att fånga upp företeelser och frågor som är svåra att fånga upp på andra sätt. Med hjälp av svaren kan vi till exempel få en uppfattning om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero.

Med information om dessa båda enkäter:
Haninges skolenkät

Skolenkäten från Skolinspektionen

Senast uppdaterad: 23 april 2024