Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bred samverkan bidrar till positivt resultat i årets trygghetsmätning

Polisregion Stockholms resultat från årets trygghetsmätning visar att 62 procent känner sig mycket trygga eller ganska trygga i Haninge kommun, vilket är en ökning jämfört med mätningen som genomfördes 2021. Resultatet visar också att färre oroar sig för att bli utsatta för brott eller känner oro för överfall i området där de bor.

Torg i Vega med träd, sittplatser, träd och cyklar Foto: Olof Holdar

Polisens regionala trygghetsmätning görs varje år i samarbete med länets kommuner. Syftet med mätningen är att följa upp polisens och kommunens trygghetsskapande åtgärder.

Undersökningen skickades ut till 3 120 kommuninvånare mellan 16 och 85 år. Av de som svarade uppger 62 procent att de känner sig mycket trygga eller ganska trygga, vilket är en ökning jämfört med mätningen som genomfördes 2021. Resultatet visar också att färre oroar sig för att bli utsatta för brott eller känner oro för överfall i sitt område där de bor jämfört med tidigare mätning.

En positiv utveckling har även skett avseende mörka områden, dålig belysning, klotter och påträngande tiggeri, medan siffror visar på ökad utsatthet för våld på tåg, buss och vid stationer för kollektivtrafik.

– Det är mycket glädjande att arbetet för att öka tryggheten i Haninge går framåt. Det visar att vårt långsiktiga trygghetsskapande arbete börjar ge effekt på många områden. Att 62 procent är nöjda innebär dock att 38 procent inte är nöjda. Vi behöver ständigt sträva emot att allt färre känner detta missnöje. Kommunen samverkar tillsammans med såväl polis som civilsamhälle, där gemensamma lägesbildsanalyser tas fram i syfte att kunna göra rätt prioriteringar, säger Jeanette Tano Rova, trygghetssamordnare i Haninge kommun.

Resultatet kommer nu att omhändertas för fördjupad lokal analys i samarbete mellan kommun och polis.

– Vi kommer att analysera resultatet från årets trygghetsmätning och den lägesbild vi har just nu, i relation till anmälningsstatiken för att kunna utveckla vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete tillsammans med kommunen, säger Ann-Sofie Mjörning, kommunpolis vid lokalpolisområde Haninge Nynäshamn.

Undersökningen genomfördes under perioden 21 april-11 augusti 2023.

Polisens regionala analys av undersökningen

Läs mer om kommunens trygghetsskapande arbete

Senast uppdaterad: 26 september 2023