Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förslag till nytt verksamhetsområde intill trafikplats Fors i Västerhaninge

Mellan 13 september och 25 oktober 2023 pågår samrådsperioden för förslaget till detaljplan för Årsta 1:4 med flera, Fors verksamhetsområde. Det strategiska läget intill riksväg 73 och trafikplats Fors gör området till en lämplig plats för verksamhetsändamål och ska möjliggöra cirka 700 nya arbetstillfällen i kommunen.

Visionsbild över Fors verksamhetsområde. Visionsbild över Fors verksamhetsområde. De vita byggnaderna är befintliga. Övriga byggnader i färg är de som möjliggörs av detaljplanen.

Ett förslag till detaljplan för Årsta 1:4 med flera,”Fors verksamhetsområde”, i Västerhaninge ställs nu ut för samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett nytt verksamhetsområde på båda sidor om väg 73 intill trafikplats Fors och ett mindre verksamhetsområde öster om Vitsåvägen. Verksamhetsområdet är tänkt att främst inriktas på verksamheter med huvudsaklig inriktning på lager och logistik. Etableringen av området ska generera cirka 700 nya arbetstillfällen vilket är ett positivt tillskott i ett växande Haninge.

Detaljplanen ska även möjliggöra att den nuvarande golfbaneverksamheten i området kan flyttas och utvecklas. Bland annat finns planer på en restaurang vid golfbanan.

Strategisk placering intill riksväg 73

I och med det strategiska läget intill riksväg 73 är området en lämplig plats för verksamhetsändamål. Stora delar av området runt Fors domineras redan idag av företagsverksamhet, vilket också gör att liknande markanvändning bedöms som lämplig på platsen.

Eftersom området är känsligt ur ett kulturmiljö- och landskapsperspektiv kommer stor hänsyn tas till att anpassa tillkommande bebyggelse för att minimera påverkan på dessa värden.

Tyck till om förslaget

Samrådet pågar 13 september - 25 oktober 2023. Under denna period är det möjligt att lämna dina synpunkter på förslaget. Det finns möjlighet att ta del av handlingarna kopplat till detaljplaneförslaget i Haninge kommunhus foajé under ordinarie öppettider. Du hittar också materialet på projektsidan för detaljplanen.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 3 oktober klockan 17.30–19.00. Där kommer en presentation av förslaget att hållas med möjlighet att ställa frågor i chatten. Länk till samrådsmötet publiceras närmare mötet. 

Mer information om detaljplanen och samrådsmötet för Fors verksamhetsområde

Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 25 oktober 2023 via e-post till plan@haninge.se

Du kan också posta din synpunkt till oss på:
Haninge kommun, Planavdelningen, 136 81 Haninge

Märk ditt yttrande med Dnr PLAN 2017.15, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.

 

 

Senast uppdaterad: 15 september 2023