Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunen stärker sitt brottsförebyggande arbete för att skydda äldre mot bedrägerier

Antalet bedrägerier ökar och särskilt utsatta är äldre och personer med funktionsnedsättningar. Haninge kommun och lokalpolisen i Haninge/Nynäshamn växlar nu upp sitt brottsförebyggande arbete genom att rusta kommunens personal med kunskap och verktyg inom området.

Äldre par sittandes vid en dator och ser bekymrade ut. Foto: Mostphotos.com

Utbildningspaketet ”Försök inte lura mig” är framtaget av polisen i samarbete med Brottsofferjouren, PRO och SPF Seniorerna. Arbetets inriktning blir att minska utsattheten, men även lindra konsekvenserna när äldre väl utsatts för brott, samt minska oro och öka den upplevda tryggheten.

– Det är väldigt viktigt att vi samarbetar för att tillsammans förebygga den här typen av brott. Vi behöver hjälp att sprida en ökad medvetenhet och kunskap, dels i hur man skyddar sig mot bedrägerier, dels för att inte skapa onödig oro och ängslan, säger Fia Mjörning, kommunpolis i Haninge/Nynäshamn.

Inom kommunen ska chefer, verksamhetsutvecklare, boendestödjare, biståndshandläggare, behandlingsassistenter och andra funktioner som möter målgruppen i vardagen, nu inkluderas i arbetet. Informations- och utbildningsinsatser ska ge förutsättningar att kunna arbeta förebyggande och långsiktigt.

- Polisens bedömning är att antalet bedrägerier tyvärr inte kommer att minska framöver och det är utifrån den lägesbilden som vi som kommun bedömer det som angeläget att rusta kommunens verksamheter men också civilsamhället med kunskap. Vi vill proaktivt och återkommande kunna arbeta förebyggande kring dessa frågor, säger Jeanette Tano Rova, trygghetssamordnare på enheten för trygghet och säkerhet i Haninge kommun.

Läs mer om hur du kan undvika att utsättas för bedrägerier här

Senast uppdaterad: 24 maj 2023