Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu renoverar vi Dalarö kaj

Dalarö kaj och dess konstruktion har nått sin tekniska livslängd och behöver därför renoveras.

En flytbrygga som ligger förtöjd vid en kaj. En grävskopa står vid kajkanten. Renoveringen av kajen pågick fram till början av augusti 2023. Foto: Haninge kommun

- Vi har nu i slutet av januari påbörjat förstärkningsarbeten av kajkanten och att bygga en ny brygga på platsen. Vi jobbar för att Dalaröborna och andra besökare ska kunna njuta av den nyrenoverade kajen med start i maj, säger Göran Buss, vägingenjör.

Påverkan i området

Under byggtiden kommer vi att behöva stänga av den del av östra kajen som går mellan korsningen Odinsvägen och Dalarö strandväg fram till gästhamnen. Under tiden arbetet pågår hänvisar vi i stället trafikanter till Odinsvägen och Tullbacken.

Under byggtiden kommer det periodvis att bullra och låta från arbetsområdet när vi ska påla och förstärka upp marken på platsen. Vi följer uppsatta regler och riktlinjer från Naturvårdsverket vid bullrande arbeten.

Färjetrafiken till och från våra skärgårdsöar påverkas inte av avstängningen, utan kommer att gå som vanligt under hela byggtiden.

Tidplan

Renoveringen pågår från slutet av januari till maj 2023. Bullrande arbeten kommer att pågå vardagar 1-23 februari 2023 mellan klockan 07.00-19.00.

Mer information om projektet och andra pågående byggprojekt

Senast uppdaterad: 27 januari 2023