Haninge pilotkommun i social insatsgrupp för unga

Under 2023 pågår Socialstyrelsens utvecklingsprojekt för samverkan och insatser i sociala insatsgrupper (SIG). Haninge är en av pilotkommunerna i projektet, vars mål är att fler barn och unga ska erbjudas vetenskapligt utvärderade insatser för att inte hamna i kriminalitet eller för att kunna lämna en kriminell livsstil.

Ung man sittandes i trappa fotograferad bakifrån Foto: Mostphotos.com

Syftet med projektet är att ta fram en uppföljningsmodell som redogör för arbetet med inriktning mot barn och unga. Med hjälp av den färdiga modellen kommer SIG-verksamheter runt om i landet framöver både kunna följa upp sina ungdomar och jämföra sina arbetssätt över landet.

Kunskapsstödet innehåller kunskap och praktiskt stöd i arbetet med att välja, planera och följa upp insatser i enskilda ärenden. Det innehåller också stöd för matchningsprocessen, det vill säga när barnets/föräldrarnas behov ska matchas med en specifik insats.

- SIG kommer att ta uppdrag från barn som fyllt 10 år samt vuxenenheten i högriskärenden där det finns ett tydligt behov av samordnade och multimodala insatser för att bryta en kriminell livsstil, berättar Anders Bolund, gruppledare för sociala insatsgrupper i Haninge kommun.

Möta familjer utifrån behov

SIG kommer att ha ett tydligt familjefokus i ärenden med personer under 18 år. Den enskilda personen är oftast inte problemet utan en del i en familjekonstellation som inte fungerar. Arbetet bygger på en flexibel struktur där SIG-samordnaren ska kunna möta upp familjen utifrån deras behov och exempelvis kunna genomföra terapeutiska samtal i hemmiljö.

Haninge kommun är en av det 70-tal kommuner i landet som medverkar i samverkanspiloten.

- Vårt mål är att vara ledande i Sverige när det gäller samordning av sociala insatsgrupper och att till fullo implementera metoder rekommenderade av Socialstyrelsen. Vi har via studiebesök i andra kommuner, deltagande i SIG-nätverk i Stockholms län och i olika utbildningsinsatser en god bild av att Haninge ligger långt fram när det gäller metoder, arbetssätt och modell, berättar Anders Bolund.

Arbetsgruppen för SIG i Haninge består av fem samordnare plus en operativ gruppledare.

Läs mer om att lämna en kriminell livsstil här

Läs mer om sociala insatsgrupper här

Senast uppdaterad: 22 februari 2023