Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge pilotkommun i social insatsgrupp för unga

Under 2023 pågår Socialstyrelsens utvecklingsprojekt för samverkan och insatser i sociala insatsgrupper (SIG). Haninge är en av pilotkommunerna i projektet, vars mål är att fler barn och unga ska erbjudas vetenskapligt utvärderade insatser för att inte hamna i kriminalitet eller för att kunna lämna en kriminell livsstil.

Ung man sittandes i trappa fotograferad bakifrån Foto: Mostphotos.com

Syftet med projektet är att ta fram en uppföljningsmodell som redogör för arbetet med inriktning mot barn och unga. Med hjälp av den färdiga modellen kommer SIG-verksamheter runt om i landet framöver både kunna följa upp sina ungdomar och jämföra sina arbetssätt över landet.

Kunskapsstödet innehåller kunskap och praktiskt stöd i arbetet med att välja, planera och följa upp insatser i enskilda ärenden. Det innehåller också stöd för matchningsprocessen, det vill säga när barnets/föräldrarnas behov ska matchas med en specifik insats.

- SIG kommer att ta uppdrag från barn som fyllt 10 år samt vuxenenheten i högriskärenden där det finns ett tydligt behov av samordnade och multimodala insatser för att bryta en kriminell livsstil, berättar Anders Bolund, gruppledare för sociala insatsgrupper i Haninge kommun.

Möta familjer utifrån behov

SIG kommer att ha ett tydligt familjefokus i ärenden med personer under 18 år. Den enskilda personen är oftast inte problemet utan en del i en familjekonstellation som inte fungerar. Arbetet bygger på en flexibel struktur där SIG-samordnaren ska kunna möta upp familjen utifrån deras behov och exempelvis kunna genomföra terapeutiska samtal i hemmiljö.

Haninge kommun är en av det 70-tal kommuner i landet som medverkar i samverkanspiloten.

- Vårt mål är att vara ledande i Sverige när det gäller samordning av sociala insatsgrupper och att till fullo implementera metoder rekommenderade av Socialstyrelsen. Vi har via studiebesök i andra kommuner, deltagande i SIG-nätverk i Stockholms län och i olika utbildningsinsatser en god bild av att Haninge ligger långt fram när det gäller metoder, arbetssätt och modell, berättar Anders Bolund.

Arbetsgruppen för SIG i Haninge består av fem samordnare plus en operativ gruppledare.

Läs mer om att lämna en kriminell livsstil här

Läs mer om sociala insatsgrupper här

Senast uppdaterad: 22 februari 2023