Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Försvarsmaktsövningen Aurora 23

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövningen Aurora 23. I Haninge kommun kommer Muskö och Berga att vara en del av de platser där Aurora 23 kommer att märkas av 27 april-10 maj.

Stridsfartyg i vattnet. Foto: Försvarsmakten

Ett flertal nationer och myndigheter kommer att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. Tillsammans med militära förband från våra partnerländer bygger vi säkerhet samtidigt som vi ökar den svenska operativa förmågan. Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.

En övning som kommer att synas och höras

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta.

Övningsscenario Aurora 23

I övningsscenariot för Aurora 23 utsätts Sverige för ett väpnat angrepp. Situationen trappas upp med påverkansoperationer och sabotage, där bland annat el- och telenät slås ut. Regeringen beslutar därför att Försvarsmakten ska mobilisera. Att mobilisera innebär att Försvarsmakten kallar in krigsplacerad personal och samlar utrustning som förberedelse för en krigssituation.

Måndag 24 april sänds det ut ett mobiliseringsmeddelande i radio över hela landet. Meddelandet sänds ut i övningssyfte för försvarsmaktsövningen Aurora 23 som just nu genomförs

Tanken är att detta övningsmoment efter utvärdering ska upprepas på torsdag 27 april med ännu ett mobiliseringsmeddelande på radion.

Militära fordon på vägarna

Materiel och militära fordon som ska användas för försvarsmaktsövningen kommer att fraktas runt om i landet mellan 29 april och 1 maj. Det innebär att det kommer att vara fler militära transporter på vägarna än vanligt. Det kan leda till begränsningar i framkomlighet och eventuella köer. Tänk på att visa hänsyn och ta det försiktigt i trafiken.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige kommer vara delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas. För att genomföra Aurora 23 kommer övningens deltagare att öva i områden som främst är Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras. I Haninge kommun kommer en högre militär närvaro att märkas i vattnen runt Muskö och Berga där stridsbåtar kommer att vara placerade.

Trygg och säker i Haninge kommun

 

Senast uppdaterad: 9 februari 2024