Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tyck till om detaljplaneförslaget för ny förskola i Hermanstorp

Fram till den 12 oktober finns tillfälle att tycka till om planförslaget för en ny förskola i Hermanstorp. Något som verkligen behövs i området. Vid ett samråd kan du som medborgare ge synpunkter på kommunens planer.

Hermanstorp förskola planområde Planområde Hermanstorp förskola Foto: Haninge kommun

Ett förslag till detaljplan för Täckeråker 1:195 samt delar av Hermanstorp 1:1 och Täckeråker 1:196 har upprättats och finns tillgängligt för samråd. Planförslaget innebär möjlighet att bygga en förskola med åtta avdelningar, förskolegård, angöring samt gång- och cykelväg. Syftet med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanens utformning.

De handlingar som ni har möjlighet att ta del av och ge synpunkter på är plankartan, planbeskrivningen och undersökning om betydande miljöpåverkan.

Planarkitekt: Maja Paripovic maja.paripovic@haninge.se

Samrådshandlingarna finns från 2022-09-02 och till 2022-10-12 i kommunhusets foajé, Rudsjöterrassen 2 i Handen, måndag – onsdag kl 8-17, torsdag kl 8-18 och fredag kl 8-15. Materialet finns även här www.haninge.se/hermanstorpforskola.

Senast uppdaterad: 26 september 2022