Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Runstensskolan i Haninge i unikt internationellt samarbete om de globala målen

Som enda svenska skola medverkar Runstensskolan i ett projekt som heter ”STEAM-ing up the sustainability with Sustainable Development Goals”. I projektet arbetar lärare från fem olika länder med sex av FN:s utvalda globala mål. Länderna turas om att ha värdskapet och i mars är det Sveriges tur, då alla lärarna kommer till Runstensskolan i Haninge.

Lärarna från Runstensskolan i Haninge deltar i projektet STEAM-ing up the sustainability with Sustainable Development Goals Foto: Aliana Moscatello

Projektet går ut på att lärarna tillsammans bygger upp lektionsplaneringar i syfte att utbilda sina respektive elever om målen. För att åstadkomma detta ska det ska tas fram en digital kurs, Mooc (Massive Open Online Course), för lärare i olika skolformer och som undervisar i olika årskurser, från årskurs ett upp till universitetsnivå.

De sex globala mål som projektet arbetar med är:
• Rent vatten och sanitet,
• Hållbar energi,
• Hållbar konsumtion och produktion,
• Bekämpa klimatförändringarna,
• Hav och marina resurser och
• Ekosystem och biologisk mångfald.

Förutom Sverige, deltar även Irland, Portugal, Slovenien och Turkiet i projektet. Sex lärare från Runstensskolan har redan hunnit varit en vecka i Slovenien och en vecka på Irland. Nästa värdland är Portugal dit lärarna åker i januari och I mars är det dags för Sverige att vara värdland.

- Det är så lärorikt att ha ett europeiskt samarbete där vi utbyter kunskap och idéer kring hur vi kan utveckla vår undervisning, säger Eva Ferntoft, förstelärare vid Runstensskolan.

Om projektet Steam sustainable goals

Projekt ”Steam sustainable goals” är en del av det Europeiska samarbetet “Erasmus+” som syftar till internationella ungdomsutbyten och kompetenshöjande insatser för lärare.
Erasmus+ går ut på att flera kloka huvuden ska kunna tänka tillsammans för att vidareutveckla utbildning.

Senast uppdaterad: 21 september 2023