Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ökad trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter längs Torfastleden i Vendelsö

Under året har arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelbana längs med Torfastleden i Vendelsö pågått. Nu är den första sträckan mellan Nynäsvägen och Söderbyleden färdig och har öppnats upp för biltrafik igen. Under hösten fortsätter arbetet på sträckan mellan Gudöbroleden och Järnåldersringen. I december 2022 kommer hela sträckan att vara färdigbyggd.

Torfastleden är en väg som binder samman Nynäsvägen med Gudöbroleden. Tidigare har framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter varit begränsad då det bara funnits gång- och cykelbana på delar av sträckan. Arbetet är ett led i kommunens mål att resor i Haninge ska vara hållbara, trafiksäkra och tillgängliga.

- Den nya gång- och cykelbanan kommer att ingå i kommunens nät för huvudcykelstråk vilket bland annat innebär att gång- och cykelbanan får prioritet i korsningar med biltrafiken. När arbetena är helt klara kommer vi ha byggt totalt 1,2 kilometer ny gång- och cykelbana, säger Elenore Bjelke, biträdande enhetschef trafik.

Hela sträckan är färdigbyggd i december

I mars påbörjades arbetet med att anlägga gång- och cykelbanan längs sträckan mellan Nynäsvägen och Söderbyleden. Under byggtiden har den delen av Torfastleden varit avstängd för biltrafik. Fotgängare och cyklister har dock kunnat använda sträckan under hela byggtiden.

I september började arbetena på sträckan mellan Gudöbroleden och Järnåldersringen och beräknas pågå fram till och med december 2022. Vägen kommer att vara öppen för trafik under hela byggtiden.

Bidrag ifrån stadsmiljöavtalet

För att kunna förverkliga detta projekt har Haninge kommun fått del av Trafikverkets så kallade stadsmiljöavtal. Stadsmiljöavtalet ger stöd till investeringar i transportinfrastruktur för kollektivtrafik, cykel och gods. Syftet är också att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som ska leda till en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik och hållbara godstransportlösningar.

Kommunen får 50 % av genomförandekostnaden i bidrag för att bygga gång- och cykelbanan längs med Torfastleden.

Mer om våra trafikprojekt

Haninge kommuns trafikprojekt bidrar tillsammans med övriga stadsbyggnadsprojekt till att kommunens mål om ett långsiktigt hållbart trafiksystem nås. Vill du läsa mer om våra övriga trafikprojekt inom stadsutveckling?

Läs mer om våra trafikprojekt

Senast uppdaterad: 8 december 2022