Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny trygghetsbelysning installerad längs gångvägen mellan Rudanvägen och värmeverket i Jordbro

Nu har vi installerat ny miljövänlig LED-belysning längs den grusade gångvägen mellan Rudanvägen och värmeverket i Jordbro. Det har vi gjort för att göra det ännu mer tillgängligt och tryggt att besöka Rudans friluftsområde under tiden som vi arbetar för att en ny gång- och cykelbro till Rudan kan komma på plats.

Tidigare i våras tog kommunen och Trafikverket ett beslut om att ta bort den gångbro som förbinder Rudans friluftsområde med södra delarna av Handen då den var i dåligt skick. Under sommaren gjordes därför ett förarbete på platsen kring bron för att vi sedan under en natt i september skulle kunna lyfta bort bron.

Ny trygghetsbelysning uppsatt efter synpunkter ifrån Haningeborna

- Vi har fått in synpunkter ifrån Haningeborna om att det upplevs otryggt att gå på en sträcka av den alternativa gångvägen som vi hänvisar till under tiden som bron är borta. Därför har kommunen nu valt att installera ny belysning på den grusade gångvägen mellan Rudanvägen och Jordbro värmeverk för att göra det mer tryggt och tillgängligt att besöka Rudans friluftsområde, säger teknikchef Magnus Heimvik.

För att komma till Rudans friluftsområde ifrån Handen kan du antingen gå till pendeltågsstationen och via "Gröna gången" (den östra entrén till Handens pendeltågsstation) komma till Rudan. Alternativt kan du gå åt andra hållet (pilen som pekar till vänster om du står vid brons avspärrningar) längs gångvägen tills du kommer till Haningeleden där det finns en gång under billeden. Sen går du via den nu upplysa gångvägen och Rudanvägen tills du når Rudans friluftsområde.

- Längsmed den grusade vägen har vi nu satt upp 22 LED-lampor. Vi har också satt upp två lampor i tunneln under bilvägen, säger teknikchef Magnus Heimvik.

En ny bro är färdigprojekterad och kommer att monteras på samma ställe som den bro som rivits. Den nya bron kommer tidigast att vara på plats under 2023. Tills dess rekommenderar vi våra alternativa vägar.

Gångbro över till Rudan måste bytas ut

Senast uppdaterad: 1 december 2022