Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vägarbeten på Torfastleden påbörjas

På måndag den 14 mars påbörjar Haninge kommun vägarbeten på Torfastleden mellan Nynäsvägen och Söderbyleden. Vissa förberedande markarbeten är redan igång. Trafiken läggs tillfälligt läggas om för biltrafik via trafiksplats Vega.

Torfastleden omläggning vägarbete Alternativ väg om trafiken behöver ledas om under vägarbetet på Torfastleden Foto: Haninge kommun

Måndag den 14 mars påbörjas arbetet med att anlägga en gång- och cykelbana längs Torfastleden. Visst förberedande markarbete har redan påbörjats. Arbetet är ett led i kommunens mål att resor i Haninge ska vara hållbara, trafiksäkra och tillgängliga.

Vägarbetet börjar på sträckan mellan Nynäsvägen och Söderbyleden och här kommer biltrafiken att påverkas under byggtiden. Torfastleden mellan Nynäsvägen och Söderbyleden stängs av för biltrafik och cirkulationsplatsen vid korsningen Söderbyleden/Torfastleden kommer fortsatt vara framkomlig för biltrafikanter.

Fotgängare och cyklister kommer att kunna använda sträckan under hela byggtiden.

Byggtiden varar från mitten på den 14 mars till höst/vinter 2022. Trafiken (förutom gång- och cykeltrafik) hänvisas under arbetet att köra via Trafikplats Vega och Söderbyleden, se karta.

Senare i år kommer utbyggnaden av gång- och cykelbanan fortsätta på Torfastleden och då på sträckan mellan Järnåldersringen och Gudöbroleden.

Läs mer om trafikprojektet längs med Torfastleden

 

Senast uppdaterad: 11 mars 2022