Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tyck till om planförslaget för ett nytt centrum i Jordbro

Mellan den 16 maj och den 27 juni pågår granskningsperioden för den andra etappen i utvecklingen av centrala Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel. Ett nytt centrum planeras i anslutning till pendeltågsstationen i Jordbro med bland annat ny bussterminal, nytt torg, ett allaktivitetshus och cirka 270 nya bostäder och förskola.

– Snart är ytterligare en milstolpe nådd i utvecklingen av centrala Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel. Planförslaget som medger ett nytt centrum nära pendeltågsstationen, nya bostäder, allaktivitetshus och förskola är mycket intressant och det ska bli spännande att höra vad Jordbroborna tycker om förslaget, säger Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadsdirektör Haninge kommun.

Bostadskvarter med generösa utemiljöer

Centrumfunktionerna finns framförallt i den södra delen av planområdet, medan den norra delen får en större tonvikt på bostäder med generösare utemiljöer. Planförslaget medger cirka 270 nya bostäder samt en ny förskola. Centrumfunktionerna, allaktivitetshuset och utformning av allmänna platser såsom torg, gång och cykelvägar samt bussterminal har varit högt prioriterade och styrande för planförslagets utformning. För att möjliggöra ny bebyggelse och tryggare offentliga ytor föreslås Södra Jordbrovägen flyttas och läggas så nära Nynäsbanan det är möjligt.

Mötesplats för boende, verksamma och besökare

För att skapa ett attraktivt centrum som samtidigt utgör en central mötesplats för alla som bor, verkar och besöker Jordbro har planförslaget utformats kring ett centralt torg. Stor vikt läggs på allaktivitetshusets utformning och arkitektoniska kvaliteter eftersom det spelar en viktig roll i upplevelsen av Jordbro centrum. Allaktivitetshuset kommer att vara en multifunktionell, flexibel och förändringsbar plats med möjligheter till olika typer av verksamheter. Utöver öppna ungdomsverksamheter och bibliotek ska huset användas för en mångfald aktiviteter som inriktar sig på kultur, nyskapande, lärande och underhållning.

Planprocessen

Beslutet om granskning för detaljplanen för Jordbro etapp 2 togs av plan- och byggutskottet onsdagen den 4 maj.

Granskningen för detaljplanen för Jordbro etapp 2 pågår mellan den 16 maj och den 27 juni 2022 och under denna period finns det möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget.

Ta del av planförslaget för Jordbro etapp 2 och se hur du gör för att lämna in dina synpunkter

Du hittar också planförslaget utställt på Jordbro bibliotek samt i kommunhuset i Handen.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022