Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplanen för Åby 1:39 i Västerhaninge är nu ute på granskning

Nu kan du se det reviderade detaljplaneförslaget för Åby 1:39 med flera i Västerhaninge i en digital 3D-modell via kommunens hemsida haninge.se. Detaljplanen möjliggör för cirka 160 bostäder med lokaler i bottenvåning, en större förskola och en gång- och cykelväg. Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 11 maj - 22 juni och under denna period har du möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Skiss över del av Åby 1:39 sett från Ringvägen-Åbyvägen Skiss över en del av Åby 1:39 sett från Ringvägen-Åbyvägen Foto: Haninge kommun

Detaljplanen har reviderats efter de synpunkter som kom in under samrådstiden i november 2020 - januari 2021. Detaljplaneområdet består av Åby 1:39 (inkluderar också fastigheterna Åby 1:49 och Åby 1:148 som ägs av det kommunala fastighetsbolaget Tornberget och kommunen) och ska möjliggöra förtätning med fler bostäder, lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningen och en ny förskola. Ett tydligare gång- och cykelstråk ska göra trafiksituationen säkrare för alla som rör sig mellan områdena Åby och Åbylund.

Nya bostäder med inspiration från omkringliggande bebyggelse

Detaljplaneförslaget möjliggör att 160 bostäder tillkommer i området, liksom lokaler för centrumverksamhet i de södra kvarteren. Den nya bebyggelsens utformning tar inspiration från omkringliggande bebyggelse. Ett parkeringsgarage planeras i södra delen av området. En ny förskola i två våningar kommer att ligga i den norra delen av kvarteret och ha en anslutande förskolegård. En gångbana och tio allmänna parkeringsplatser planeras längs Ringvägen. I korsningen Ringvägen/Åbyvägen föreslås en byggnad med en lite högre skala, syftet är bland annat att ge variation i stadsbilden.

Om planprocessen

Beslut om granskning av detaljplanen togs på Plan- och byggutskottet den 10 maj. Detaljplanen finns nu för granskning digitalt på kommunens hemsida samt i Haninge kommunhus under ordinarie öppettider. Synpunkter eller frågor kan lämnas via e-post plan@haninge.se eller vanlig post till Haninge kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 136 81 Haninge.

Detaljplan för Åby 1:39  haninge.se/plan/aby/

För frågor om planförslaget, vänligen kontakta Mouna Djoudi, planarkitekt:

mouna.djoudi@haninge.se

 

 

Senast uppdaterad: 10 juni 2022