Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nya regler angående boende för flyktingar från Ukraina

Från 1 juli 2022 gäller ett nytt regelverk som reglerar kommunernas ansvar för att ordna boende åt personer som sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Detta rör bland annat flyktingar från Ukraina. Målet med regelverket är att uppnå en jämnare fördelning av flyktingar över landet.

Migrationsverket har med stöd av länsstyrelserna tagit fram fördelningstal till alla kommuner. Det är fortsatt Migrationsverket som ansvarar för fördelningen till respektive kommun och Migrationsverket som anvisar aktuella personer. Haninge kommun ska under 2022 ordna boende åt 58 personer från Ukraina.

Haninge kommun har under våren bistått Migrationsverket med evakueringsplatser till flyktingar från Ukraina. Gamla Runstensskolan iordningsställdes och aktiverades som evakueringsboende den 17 mars och har haft ca 150 sängplatser. I samband med att det nya regelverket träder i kraft avvecklas evakueringsplatserna den 31 juli 2022.

Läs mer på Migrationsverket

Senast uppdaterad: 1 juli 2022